Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Josipdol kao jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Josipdol. Mandat članova Vijeća traje 4 godine, a članove su birali građani na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Stranačka zastupljenost u Općinskom vijeću, vijećnici kojima mandat miruje ili je prestao, statistički podaci o Vijeću.
 

1. JOSIP VUKELIĆ Ravnice 314, oštarije, HDZ- Predsjednik općinskog vijeća

VLADAJUĆI

2. DRAGAN RUDANČIĆ, Siča 61, Josipdol, HDZ – Zamjenik predsjednika općinskog vijeća

VLADAJUĆI

3. RUŽICA NERALIĆ, Siča 12, Josipdol, HDZ – vijećnica

VLADAJUĆI

4. IVANA BOKULIĆ, Siča 14, Josipdol, HDZ – vijećnica

VLADAJUĆI

5. SANJA GERIĆ, Carevo polje 81, Josipdol, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

6. DANICA ŽANIĆ, Ogulinska 51, Josipdol, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

7. MILAN NERALIĆ, Gornje selo 218, Oštarije, HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

8. VESELJKO ŠEGAN, Podveljun 40, Josipdol, HDZ – Vijećnik

VLADAJUĆI

9. DRAŽEN GRAČANIN, Oštarije 239 a, Oštarije , HDZ – vijećnik

VLADAJUĆI

10. MILANA TURKALJ,Senjska 63, Josipdol, SDP – vijećnik

OPORBA

11. MIKO MOGUŠ, Senjska 25, Josipdol, Nezavisni – vijećnik

OPORBA

12. TEA TURKALJ, Ogulinska 19, Josipdol, Nezavisni – vijećnica

OPORBA

13. MARICA POLJAK, Siča 36, Josipdol, Nezavisni – vijećnik

OPORBA

14. ĐURO BOCA, Stara Cesta 29, Josipdol, Nezavisni – vijećnica

OPORBA

Općinsko vijeće:

  1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
  2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
  3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
  4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
  5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
  6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik općinskog vijeća može u ime općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici općinskog vijeća.

Općinsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svoga djelokruga.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslove i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ako se ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Ostanite u toku s novostima, prijavite se na naš bilten

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Općina Josipdol © 2021. Sva prava pridržana.

web: LA/CIS

Skip to content