Upoznajte lokalnu samoupravu

Saznajte više o ustrojstvu, radu, aktivnostima i aktima lokalne samouprave.

Općinski načelnik

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u okviru prava i obveza općine. Ured načelnika obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad općine.

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana općine. Mandat traje 4 godine, a članove su birali građani na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove

.

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

.

Povjerenstva i odbori

Općinsko vijeće odlukom osniva i povremena radna tijela radi razmatranja ili davanja stručnih mišljenja.

Savjet mladih

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Josipdol koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Otvorena Općina Josipdol

Otvorena općina, jedinstveno je informatičko rješenje – web platforma koja građanima pruža niz elektroničkih usluga koje se odnose na informiranje ili komunikaciju s općinskim službama, te uvid u funkcioniranje općine.

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content