Upoznajte lokalnu samoupravu

Saznajte više o ustrojstvu, radu, aktivnostima i aktima lokalne samouprave.

Općinski načelnik

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u okviru prava i obveza općine. Ured načelnika obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad općine.

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana općine. Mandat traje 4 godine, a članove su birali građani na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Jedinstveni upravni odjel

Odjel obavlja poslove iz djelokruga općine poput društvenih djelatnosti, komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja, financijskog vođenja poslovanja općine.

Povjerenstva i odbori

Općinsko vijeće odlukom osniva i povremena radna tijela radi razmatranja ili davanja stručnih mišljenja.

Savjet mladih

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Josipdol koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Općina Josipdol © 2021. Sva prava pridržana.

web: LA/CIS

Skip to content