Uređenje autobusnih stajališta u Oštarijama, Skradniku, Vojnovcu i Modrušu

Županica Karlovačke županije Martina Furdek – Hajdin i načelnik Općine Josipdol Dragan Rudančić potpisali su Ugovor o sufinanciranju projekta temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2022. godini, kroz mjeru 3. Unapređenje infrastrukture javnog prijevoza putnika.

Karlovačka županija odobrila je bespovratna sredstva Općini Josipdol za sufinanciranje projekta “Uređenje autobusnih stajališta u Oštarijama, Skradniku, Vojnovcu i Modrušu” u iznosu od 85.000,00 kn.

Kroz ovaj projekt planirano je uređenje ukupno četiri autobusna stajališta i to u naseljima Oštarije, Skradnik, Vojnovac te Modruš. Na svim stajalištima postavit će se po jedna nova nadstrešnica, po jedan koš te po jedna oglasna vitrina.

Provedbom projekta ”Uređenje autobusnih stajališta u Oštarijama, Skradniku, Vojnovcu i Modrušu” pridonosi se postizanju cilja ”Jačanje regionalne konkurentnosti” iz Provedbenog programa Karlovačke županije 2021.-2025., ali i općeg cilja ”Povećanje konkurentnosti gospodarstva” kroz doprinos ostvarenju specifičnog cilja ”Unapređenje kvalitete sustava javnog prijevoza” te ”Unapređenje povezanosti unutar gradova i naselja”, utvrđenih Studijom prometnog razvoja Karlovačke županije. Realizacijom projekta uvelike će se doprinijeti razvoju čitavog područja Općine Josipdol, čime će se ujedno utjecati na poticanje ravnomjernog razvitka Karlovačke županije. Kroz uređenje ukupno četiri autobusna stajališta u Oštarijama, Skradniku, Vojnovcu te Modrušu izravno će se utjecati na kvalitetu javnog prijevoza i prometnu povezanost, što će doprinijeti smanjenju trenda depopulacije te će potaknuti ruralni razvoj kroz smanjenje stope iseljavanja. Sve navedeno utječe na gospodarski razvitak i revitalizaciju kako područja Općine Josipdol tako i cjelokupne Karlovačke županije.


Prethodno Obavijest o nestanku vode

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content