Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Početna Općina Josipdol Savjetovanje sa javnošću
Vijesti

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

E-mail Ispis

Republika Hrvatska

Karlovačka Županija

Općina Josipdol

Općinski Načelnik

KLASA: 022-06/19-01/03

URBROJ: 2133/13-01-19-01

Josipdol, 15. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15)i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) pročišćeni tekst) Općinski Načelnik dana 15. Siječnja 2019. godine

OBJAVLJUJE

prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Objava nacrta prijedloga o komunalnoj naknadi.pdf

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi .pdf

Obrazac za sudjelovanje javnosti.doc

 

 

Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

E-mail Ispis

Republika Hrvatska

Karlovačka Županija

Općina Josipdol

Općinski Načelnik

KLASA: 022-06/ 18-0 1/ 11

URBROJ: 2133/ 13-0 1-18-01

Josipdol, 15. Listopada 2018. godine

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33/01 , 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/ 11, 144/12, 19/ 13- pročišćeni tekst) Općinski Načelnik dana 15. listopada 2018. godine

OBJAVLJUJE

prijedlog  Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja  otpada  i  mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada

 

 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

E-mail Ispis

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine» broj:  33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst)  Općinski Načelnik dana  14. svibnja 2018.  godine

OBJAVLJUJE

prijedlog  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

 

1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti objavljuje se Nacrt prijedloga  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

2. Javnost i zaniteresirana javnost u postupku  savjetovanja o Nacrtu prijedloga  Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog i biorazgradivog otpada u Općini Josipdol može sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga  i primjedbi u pisanom obliku.

3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od  14. svibnja 2018. godine do 28. svibnja 2018. godine, Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili običnom poštom na adresu; Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.

4. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama  i prijedlozima na svojim internetskim stranicama.

 

Načelnik:

 

Zlatko Mihaljević, ing.građ.

 

prijedlog Odluke o uvjetima i načnu držanja kućnih ljubimaca

E-mail Ispis

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine» broj:  33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst)  Općinski Načelnik dana  14. svibnja 2018.  godine

 

OBJAVLJUJE

prijedlog  Odluke o uvjetima i načnu držanja kućnih ljubimaca i načnu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

 

1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti objavljuje se Nacrt prijedloga  Odluke o uvjetima i načnu držanja kućnih ljubimaca i načnu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

2. Javnost i zainteresirana javnost u postupku  savjetovanja o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i načnu držanja kućnih ljubimaca i načnu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od  14. svibnja 2018. godine do 28. svibnja 2018. godine, Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili običnom poštom na adresu; Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.

4. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama  i prijedlozima na svojim internetskim stranicama.

 

Načelnik:

Zlatko Mihaljević, ing.građ.

Prijedlog.pdf

Obrazac za sudjelovanje.doc

 

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog i biorazgradivog otpada u Općini Josipdol

E-mail Ispis
Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinski Načelnik
KLASA: 022-06/17-01/ 43
URBROJ: 2133/13-01-17-01
Josipdol,  18. prosinca  2017. godine
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15)
i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine» broj:  33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst)  Općinski Načelnik dana  18. prosinca   2017. godine

 

OBJAVLJUJE

prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog i biorazgradivog otpada u Općini Josipdol

 

 

1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti objavljuje se Nacrt prijedloga  Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog i biorazgradivog otpada u Općini Josipdol

2. Javnost i zaniteresirana javnost u postupku  savjetovanja o Nacrtu prijedloga  Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog i biorazgradivog otpada u Općini Josipdol može sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga  i primjedbi u pisanom obliku.

3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od  18. prosinca 2017. godine do 22. siječnja 2018.   godine, Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili običnom poštom na adresu; Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.

4. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama  i prijedlozima na svojim internetskim stranicama.

 

Načelnik:

 

Zlatko Mihaljević, ing.građ.

Nacrt prijedloga  Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog i biorazgradivog otpada u Općini Josipdol.pdf

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti.pdf

 

   

Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti objavljuje se Nacrt novog voznog reda 2017./2018

E-mail Ispis

Temeljem članka ll. Zakona o pravu na pristup informacijama ( .. Narodne novine" broj: 25/ 13 i 85/ 15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (« narodne Novine» broj: 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje 129/05. 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/ 13- pročišćeni tekst) Općinski Načelnik dana 7. veljače 2017. godine

OBJAVLJUJE

NACRT VOZNOG REDA 2017./2018.

1 . Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti objavljuje se Nacrt novog voznog

reda 2017./2018. a kako bi isti u što većoj mjeri prilagodio potrebama putnika.

2. Javnost i zaniteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu novog voznog reda može

sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi u pisanom obliku.

3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 7. veljače 2017. do 14. veljače

2017. godine Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili

običnom poštom na adresu: Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.

4. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost

o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na svojim internetskim stranicama.

Nacrt_vozni_red_HŽ.pdf

 

NACRT PLANA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JOSIPDOL 2016-2020

E-mail Ispis

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33/01,60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/ 11, 144/12, 19/ 13- pročišćeni tekst) Općinski Načelnik dana 12. siječnja 2017. godine

OBJAVLJUJE

NACRT PLANA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JOSIPDOL

2016-2020

1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti objavljuje se acrt prijedloga

Strategije razvoja Općine Josipdol 2016-2020.

2. Javnost i zaniteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Strategije razvoja

Općine Josipdol 2016 - 2020 može sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi u

pisanom obliku.

3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 13. siječnja 2017. do 13.

veljače 2017. godine, Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ili običnom poštom na adresu: Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.

4. Tijekom navedenog razdoblja Općina Josipdol provesti će postupak ocjene o potrebi strateške

procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja općine Josipdol.

5. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost

o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na svojim internetskim stranicama.

 

Načelnik

Zlatko Mihaljević ing.građ.

 

Više...
 


Baner

Želite biti informirani

Закажите монтаж системы отопления по лучшей цене в Киеве
Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
captcha 
Uvjeti i odredbe

Poveznice


.tif slikovna datoteka

© Općina Josipdol | sva prava zadržana | privatnost podataka