Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Početna Općina Josipdol Javna nabava Postupci javne nabave Odluka o poništenju postupka Javne nabave E-JN-06/2020

Odluka o poništenju postupka Javne nabave E-JN-06/2020

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 406-01/20-01/ 06
Urbroj: 2133/13-01-20-09
Josipdol,  8. rujna 2020. godine


U otvorenom postupku jednostavne nabave za odabir izvođača radova na  zamjeni pokrova i građevinske stolarije na zgradi bivše škole u Modrušama, evidencijski broj: E-JN-6/2020, Općinski načelnik temeljem članka 298. i 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016) dana  8. rujna 2020. godine  donosi slijedeću

ODLUKU O PONIŠTENJU 
POSTUPKA JAVNE NABAVE

Odluka o poništenju postupka Javne nabave.doc

 
Baner

© Općina Josipdol | sva prava zadržana | privatnost podataka