Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Početna Gospodarstvo ODLUKU o zabrani nekontroliranog spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Općine Josipdol

ODLUKU o zabrani nekontroliranog spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Općine Josipdol

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
Općinski načelnik
KLASA:  214-01/20-01/ 02
URBROJ: 2133/ 13-01-20-03
Josipdol,  15. Travnja  2020. godineTemeljem članka 4. i 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10) i članka 18. I 19. Odluke o agrotehničkim mjerama,  mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“, br. 12/2016 ) te na preporuku Vatrogasne zajednice Karlovačke županije, Općinski načelnik  dana  15. travnja 2020., donosi


O D L U K U

o zabrani nekontroliranog spaljivanja i loženja vatre na otvorenom
na području  Općine Josipdol
Odluka.docx
I

Radi vrlo suhog vremenskog perioda i suhe vegetacije uslijed čega je moguće doći do velikih požara na otvorenom prostoru, a na preporuku Vatrogasne zajednice Karlovačke županije u dogovoru i koordinaciji sa Stožerom Civilne zaštite Općine Josipdol, Općinski načelnik  donosi Odluku o zabrani nekontroliranog spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Općine Josipdol  u vremenskom razdoblju od 15. travnja 2020. godine do opoziva odluke

II.

Od primjene ove Odluke izuzeti su vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji su primijenili odredbe Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Josipdol,   a koji se odnose na glavu  „IV POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA“  kojima se  propisuje sprečavanje širenja požara i  mjere prilikom kontroliranog spaljivanja na poljoprivrednom zemljištu, a kako  je to opisano u člancima 18., 19. I 20. Odluke.


III.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju: PP Ogulin, Područna vatrogasna zajednica Ogulin i ovlašteni predstavnici nadležnih DVD Josipdol i Oštarije. U obavljanju nadzora navedenim službama, dužne su po njihovom zahtjevu pomoć pružati osobe ovlaštene za kontrolu provedbe propisanih mjera zaštite od požara, djelatnici pravnih osoba koje gospodare šumama, članovi vatrogasnih postrojbi i komunalni redari.IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u medijima te u „Glasniku Karlovačke županije“.


NAČELNIK:

Zlatko Mihaljević, ing. građ.


Odluka.docx
Agrotehničke mjere.pdf
 
Baner

Općina Josipdol,

Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol


OIB: 65506283455
MB: 2619288

Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poslovni račun
HR32 2400008 1817200003
Karlovačka banka

uredovno vrijeme

Ponedjeljak

11,00 - 14,00 sati

Četvrtak

08,00 - 10,00 sati

11,00-13,00 sati


© Općina Josipdol | sva prava zadržana | privatnost podataka