Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Početna

ODLUKA o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije

E-mail Ispis
KLASA: 023-01/20-01/5
URBROJ: 2133/1-01/02-20-4
Karlovac, 18.3.2020.
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19) i članka 35. Statuta Karlovačke županije ("Glasnik Karlovačke županije"14c/18) te nakon savjetovanja sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika, Sindikalna podružnica zaposlenika Karlovačke županije, Župan Karlovačke županije donosi

ODLUKU
o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije
Odluka.pdf
 
Baner

Općina Josipdol,

Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol


OIB: 65506283455
MB: 2619288

Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poslovni račun
HR32 2400008 1817200003
Karlovačka banka

uredovno vrijeme

Ponedjeljak

11,00 - 14,00 sati

Četvrtak

08,00 - 10,00 sati

11,00-13,00 sati


© Općina Josipdol | sva prava zadržana | privatnost podataka