Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

E-mail Ispis
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/18-01/01
URBROJ: 2133/13-01-18-01
josipdol, 3. svibnja 2018. godine

Gospodarski subjekt:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

Javni naručitelj: Općina josipdol, Ogulinska 12, 47303 josipdol matični broj naručitelja: 2619288, OIB:65506283455

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (12/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za nabavu robe i usluga manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

NAPOMENA: U ovom postupku jednostavne nabave primijenjene su i neke odredbe Zakona o javnoj nabavi pa ih ponuditelj mora zadovoljiti- poštivati.

Početak postupka jednostavne nabave smatra se danom slanja Poziva na dostavu ponuda.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

a) Predmet nabave: KLESARSKI RADOVI ZA IZGRADNJU SPOMENIKA HRVATSKIM

BRANITELJIMA U JOSIPDOL, sukladno troškovniku iz dijela ll. Ovog poziva.

b) Evidencijski broj nabave: E-JN-1/2018

e) Procijenjena vrijednost nabave: 60.000,00 kuna

Uvijeti i potrebna dokumentacija.pdf

Troškovnik.docx

 
Baner

© Općina Josipdol | sva prava zadržana | privatnost podataka