Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Početna Općinsko vijeće Saziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

Saziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinsko Vijeće
Klasa: 021-05/19-01/10
Urbroj: 2133/13-04-19-01
Josipdol, 14. 1istopada 2019. godine

Temeljem članka 18., 20. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća opći ne Josipdol ("Glasnik Karlovačke Županije" broj: 49/2013, 42/2015),


SAZIVAM

15. sjednicu Općinskog Vijeća Opći ne Josipdol koja će se održati dana 21. listopada

2019. godine u prostorijama Općine Josipdol, Ogulinska ulica 12, sa početkom u 13,00

sati.

 

Saziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća i radni materijal.pdf

 
Baner

Općina Josipdol,

Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol


OIB: 65506283455
MB: 2619288

Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poslovni račun
HR32 2400008 1817200003
Karlovačka banka

uredovno vrijeme

Ponedjeljak

11,00 - 14,00 sati

Četvrtak

08,00 - 10,00 sati

11,00-13,00 sati


© Općina Josipdol | sva prava zadržana | privatnost podataka