Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Početna Općinski načelnik Odluke Odluku o sufinanciranju prijevoza srednjoškolskih učenika za školsku godinu 2019./2020.

Odluku o sufinanciranju prijevoza srednjoškolskih učenika za školsku godinu 2019./2020.

E-mail Ispis
Temeljem članka 48. Zakona o loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka  33. i 38. Statuta općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018), Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova  javnog prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.godine („Narodne novine“ broj: 81/2019) i Odluke Župana Karlovačke Županije, KLASA: 010-01/19-01/528,  URBROJ: 2133/1-02/04-19-01 od  02.09.2019. Općinski načelnik Zlatko Mihaljević dana  12. rujna 2019. godine donosi

Odluku 
o sufinanciranju prijevoza srednjoškolskih učenika  za školsku godinu 2019./2020. 
sa  prebivalištem na području Općine Josipdol


Članak 1.
Općina Josipdol sufinancirati će 12,5 % cijene pretplatne karte za prijevoz srednjoškolskih učenika sa područja općine Josipdol  koji se redovno školuju na području Karlovačke Županije, a temeljem kriterija propisanih Odlukom Vlade RH i Karlovačke Županije za školsku godinu 2019./2020.


Članak 2.
Odobrena subvencija plaćati će se prijevoznicima  Hrvatskim  Željenicama  i Autotrans-u d.d. Rijeka na temelju ispostavljenog računa koji će sadržavati popis učenika sa cijenom subvencije po pojedinom učeniku.

Članak 3.  
Sredstva za izvršenje ove Odluke planirana su u Proračunu općine Josipdol za 2019.  godinu, Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu, Aktivnost: Financiranje prijevoza srednjoškolskih učenika, Pozicija: R209 - Sufinanciranje prijevoza učenika u srednjim školama“. Aktivnost  će  se planirati i u Proračunu za 2020. godinu.

Članak 4. 
Ova Odluka primjenjuje se za sufinanciranje troškova za  školsku godinu 2019./2020.,  a objaviti će se u „Glasniku Karlovačke Županije“ i na službenim stranicama Općine Josipdol, www.josipdol.hr.

KLASA: 022-06/19-01/14
URBROJ: 2133/13-01-19-01
Josipdol, 12. rujna 2019. godine

Općinski Načelnik:
Zlatko Mihaljević, ing. građ.

Odluka.pdf

 
Baner

Općina Josipdol,

Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol


OIB: 65506283455
MB: 2619288

Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poslovni račun
HR32 2400008 1817200003
Karlovačka banka

uredovno vrijeme

Ponedjeljak

11,00 - 14,00 sati

Četvrtak

08,00 - 10,00 sati

11,00-13,00 sati


Projekti
Želite biti informirani

Закажите монтаж системы отопления по лучшей цене в Киеве
Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
captcha 
Uvjeti i odredbe

Poveznice


.tif slikovna datoteka

© Općina Josipdol | sva prava zadržana | privatnost podataka