Josipdolski portal

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Josipdolski portal

ODLUKA o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Josipdol

E-mail Ispis

Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinski načelnik
Klasa: 022-06/20-01/07
Urbroj: 2133/13-01-18-01
Josipdol, 18. rujna 2020. godine
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) članka 38. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018, 24/2018 ) Načelnik Općine Josipdol Zlatko Mihaljević, ing. građ. dana 18. rujna 2020. godine donosi

ODLUKA
o organizaciji i načinu financiranja
Programa produženog boravka u
Osnovnoj školi Josipdol
za školsku godinu 2020/2021


Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se organizacija, način i uvjet financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Josipdol koji je utvrđen Programom javnih potreba, a u organizaciji OŠ Josipdol.

Odluka o financiranju produženog boravka.docx
 

Obljetnica pogibije Siniše i Zrinka Rendulića

E-mail Ispis

Danas je izaslanstvo Općine Josipdol povodom obilježavanja pogibije Siniše i Zrinka Rendulića, položilo vijenac i zapalilo svijeće na spomeniku ispred škole u Oštarijama koja nosi njihova imena. Odavanju počasti prisustovali su još predstavnici Odbora za branitelje, HDZ-a i  udruge  vojne policije 143. brigade Ogulin i pripadnika specijalne policije.

 

Poziv na dostavu ponuda E-JN-11/2020

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:  406-01/20-01/ 14
URBROJ:  2133/13-01-20-01
Josipdol,  17. rujna 2020. godine
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-11/2020

Gospodarski subjekt:


POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Javni naručitelj: Općina Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol,  matični broj naručitelja: 2619288, OIB: 65506283455. 
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 12/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za nabavu robe i usluga manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 
NAPOMENA: U ovom postupku jednostavne nabave primijenjene su i neke odredbe Zakona o javnoj nabavi pa ih ponuditelj mora zadovoljiti – poštivati. 
Početak postupka jednostavne nabave smatra se danom slanja Poziva na dostavu ponuda.
1. OPIS PREDMETA NABAVE 
a) Predmet nabave:  IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI  i UREĐENJU TRGA U CENTRU NASELJA JOSIPDOL sukladno troškovniku iz dijela II. Ovog poziva.
b) Evidencijski broj nabave: E-JN-11/2020
   

ODLUKA o ukidanju zaštitnih maski u učionicama

E-mail Ispis

Temeljem Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021 od 24. kolovoza 2020. Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, procjene epidemiološke situacije na području Karlovačke uz suglasnost Stožera civilne zaštite gradova i općina Karlovačke županije, te osnivača škola, Stožer civilne zaštite Karlovačke županije donosi:

 

ODLUKU

o ukidanju zaštitnih maski u učionicama

l.

Ovom se Odlukom za područje Karlovačke županije utvrđuje sljedeće:

 • učenici i nastavnici u školama tijekom održavanja nastave u učionicama nisu obvezni nositi zaštitne maske unutar jednog razrednog odjela;
 • zaštitne maske i dalje su obvezne u zajedničkim prostorijama škole izvan učionica.

 

 

Poziv na dostavu ponuda E-JN-10/2020

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:  406-01/20-01/ 13
URBROJ:  2133/13-01-20-01
Josipdol,  14. Rujna   2020. godine
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-10/2020

Gospodarski subjekt:


POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Javni naručitelj: Općina Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol,  matični broj naručitelja: 2619288, OIB: 65506283455. 
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 12/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za nabavu robe i usluga manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 
NAPOMENA: U ovom postupku jednostavne nabave primijenjene su i neke odredbe Zakona o javnoj nabavi pa ih ponuditelj mora zadovoljiti – poštivati. 
Početak postupka jednostavne nabave smatra se danom slanja Poziva na dostavu ponuda.
1. OPIS PREDMETA NABAVE 
a) Predmet nabave:  IZVOĐENJE RADOVA NA ZAMJENI GRAĐEVINSKE STOLARIJE NA ZGRADI BIVŠE ŠKOLE U MODRUŠU
sukladno troškovniku iz dijela II. Ovog poziva.
b) Evidencijski broj nabave: E-JN-10/2020
 

Poziv na dostavu ponuda E-JN-092020

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:  406-01/20-01/ 12
URBROJ:  2133/13-01-20-01
Josipdol,  14. Rujna   2020. godine
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-09/2020

Gospodarski subjekt:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Javni naručitelj: Općina Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol,  matični broj naručitelja: 2619288, OIB: 65506283455. 
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 12/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za nabavu robe i usluga manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 
NAPOMENA: U ovom postupku jednostavne nabave primijenjene su i neke odredbe Zakona o javnoj nabavi pa ih ponuditelj mora zadovoljiti – poštivati. 
Početak postupka jednostavne nabave smatra se danom slanja Poziva na dostavu ponuda.
1. OPIS PREDMETA NABAVE 
a) Predmet nabave:  IZVOĐENJE RADOVA NA ZAMJENI KROVIŠTA NA ZGRADI BIVŠE ŠKOLE U MODRUŠU
sukladno troškovniku iz dijela II. Ovog poziva.
b) Evidencijski broj nabave: E-JN-9/2020
   

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za 2019-2020

E-mail Ispis

Temeljem članka 48. Zakona o loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/2019 ), članka  33. i 38. Statuta općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018, 24/2018), Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova  javnog prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.godine („Narodne novine“ broj: 94/2020) i Odluke Župana Karlovačke Županije, KLASA: 010-01/20-01/387,  URBROJ: 2133/1-02/04-20-01 od  25.08.2020. Općinski načelnik Zlatko Mihaljević dana  10. rujna 2020. godine donosi

Odluku

o sufinanciranju prijevoza srednjoškolskih učenika  za školsku godinu 2020./2021.

sa  prebivalištem na području Općine Josipdol

 

REAGIRANJE na objavu teksta na stranicama „Josipdol bez cenzure“

E-mail Ispis

Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Josipdol,  9. rujna 2020.  godine
REAGIRANJE
na objavu teksta na stranicama
„Josipdol bez cenzure“

 

U tekstu, objavljenom 8. rujna 2020. godine i nizu komentara na objavljeni tekst na stranici „Josipdol bez cenzure ?????“ izneseno je niz uvredljivih neistina i obmana s ciljem omalovažavanja rada Općine Josipdol, posebno Načelnika Zlatka Mihaljevića, čije se ime  često spominje u navedenom tekstu.

Zbog toga smo dužni reagirati i informirati javnost premda su svi podaci o radu općine javno dostupni i transparentni, ali ovo nažalost spada u još jedan u nizu ciljanih tekstova nekih zlonamjernih pojedinaca koji nemaju nimalo dobre namjere i ne žele prosperitet našoj zajednici i nisu ni u jednom trenutku bili spremni stvarno pomoći, posebno roditeljima i djeci i mladim obiteljima.

Nerazumno je uspoređivati Općinu Josipdol s bilo kojom drugom općinom jer svaka ima svoje specifičnosti, svoje programe djelovanja i svoj način rada, a naš način rada i djelovanja usmjeren je na kapitalna ulaganja u javnu infrastrukturu, a ta sredstva nisu mala. Posebno  smo vodili brigu i vodimo brigu  i o djeci i o roditeljima što ćemo prikazati u priloženim tablicama. U tablicama koje ćemo priložiti, tko želi vidjeti, može iščitati kolika sredstva smo uložili u škole  i predškolski odgoj, a bez iskaza financijskih sredstava utrošenih u sportsku infrastrukturu i rad udruga s ciljem da naša djeca baveći se sportom žive u zdravom okruženju.

Pa Vi sudite……..

 

Općina Josipdol

 

 

Tablica 1.  Pregled kapitalnih ulaganja u škole na području Općine Josipdol od 1994. godine do 2020. godine

Tablica 2. Pregled sufinanciranja Općine Josipdol za potrebe škole Josipdol od 2012. do  2020. godine

Tablica 3. Pregled ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje za razdoblje od 2012. do 31.8.2020. godine


 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 99
Baner
Baner

Općina Josipdol,

Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol


OIB: 65506283455
MB: 2619288

Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poslovni račun
HR32 2400008 1817200003
Karlovačka banka

uredovno vrijeme

Ponedjeljak

11,00 - 14,00 sati

Četvrtak

08,00 - 10,00 sati

11,00-13,00 sati

Video
iZBORICivilna zaštita i vatrogastvo

099-687-4911
(Nikica Jagnjić, načelnik Stožera)
Novi broj
dostupan za sva pitanja o novom koronavirusu

Prijava komunalnog nereda


Želite biti informirani

Закажите монтаж системы отопления по лучшей цене в Киеве
Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
captcha 
Uvjeti i odredbe

Poveznice


.tif slikovna datoteka

© Općina Josipdol | sva prava zadržana | privatnost podataka