Sastanak Županice sa načelnicima i gradonačelnicima

Jučer je održan zajednički kolegij svih jedinica lokalne samouprave sa Županicom Martina Furdek Hajdin gdje su dogovoreni termini terenskih kolegija Županice do kraja godine. Razgovaralo se o javnom linijskom prijevozu putnika, mreži linijskog prijevoza učenika, usklađivanju potreba lokalne zajednice   kroz javne pozive, novom financijskom okviru te mogućnostima koje ono nudi te brojnim drugim temama. Zajednička i kontinuirana suradnja Karlovačke županije sa jedinicama lokalne samouprave neizmjerno je važna radi pripreme i provedbe brojnih projekata kao i usklađivanja potreba lokalne zajednice sa raspoloživim sredstvima.

Prethodno Hodočašće kroz našu Općinu

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content