POZIV ZA UPIS DJECE U KRAĆE PROGRAME PREDŠKOLE I OPĆE IGRAONICE DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL za pedagošku godinu 2022.-2023.

Svi roditelji koji još nisu prijavili svoju djecu za upis u kraći program predškole i opće igraonice mogu to učiniti do 28.09.2022. godine.

Poziv za upis u kraći program predškole se odnosi na djecu koja nisu upisana u redoviti program Dječjeg vrtića Josipdol, koja su rođena u periodu od 01.04.2016.-31.03.2017. i slijedeće godine su školski obveznici.

Uz prijavu za upis djeteta u kraći program  PREDŠKOLE potrebno je priložiti:

– presliku rodnog lista djeteta
– potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
– te za djecu sa teškoćama u razvoju važeći nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja o pos  tojanju teškoća.

Program Predškole će započeti s radom u listopadu. Odvijat će se u popodnevnim satima dva puta tjedno.

Svi roditelji koji imaju djecu starosti od 3-6 godina života i koja nisu upisana u redoviti program Dječjeg vrtića Josipdol mogu svoju djecu do 28.09.2022.  prijaviti za upis u kraći program Opće igraonice.


Uz prijavu za upis djeteta u kraći program  OPĆE IGRAONICE potrebno je priložiti:
– presliku rodnog lista djeteta
– potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
– te za djecu sa teškoćama u razvoju važeći nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja o postojanju teškoća.

Prijave se podnose u Dječji vrtić Josipdol.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 047/ 581- 275

Prethodno Uređenje autobusnih stajališta u Oštarijama, Skradniku, Vojnovcu i Modrušu

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content