Potpisan ugovor za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji mrtvačnice i uređenja parkirališta u Oštarijama

U Općini Josipdol danas se je održalo potpisivanje Ugovora i uvođenje u posao za izvođenje građevinsko obrtničkih radova  na rekonstrukciji zgrade mrtvačnice u Oštarijama i uređenju parkirališta.

Projekt je zapčeo pred više godina otkupom zemljišta od privatnih vlasnika i rješavanja imovinsko – pravnih odnosa za RH. Naime, zemljište na kojem je izgrađena zgrada mrtvačnice bilo je u vlasništvu RH. Postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa RH trajao je od 2017.  do veljače ove godine, kada je konačno Općina Josipdol postala vlasnikom zemljišta i stvorili su se svi preduvjeti za početak provedbe projekta.

Projekt „ REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE MRTVAČNICE U GROBLJU OŠTARIJE“  financirati će se iz EU fondova   temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar tipa opreracije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, Podmjera 19  »Potpora  lokalnom  razvoju  u  okviru  inicijative LEADER (CLLD –lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske  za  razdoblje  2014. – 2020“ i Proračuna Općine Josipdol.

Prethodno Zapošljavanje u javnim radovima 2021. godine

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content