Dokumenti

06/04/2022 - Objavljeno u: Odluke Općinskog vijeća
 • Analiza-stanja-sustava-civilne-zastite-na-podrucju-Opcine-Josipdol-za-2021.-godinu.pdf pdf (1813kb) [ Preuzmi ]
 • Financijski-plan-za-pozarnu-sezonu-2022.-godine.pdf pdf (139kb) [ Preuzmi ]
 • Godisnji-provedbeni-plan-unapredenja-zastite-od-pozara-Opcine-Josipodl-za-2022.-godinu.pdf pdf (748kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-ostvarivanju-Programa-koristenja-sredtsava-od-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljistem-u-vlasnistvu-drzave-na-podrucju-opcine-Josipdol-u-2021.-godini.pdf pdf (460kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-provedbi-Plana-gospodarenja-otpadom-Opcine-Josipdol-za-2021.-godinu.pdf pdf (4996kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-radu-nacelnika-od-4.6.2021.-do-29.12.2021..pdf pdf (2560kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-stanju-zastite-od-pozara-i-stanju-provedbe-godisnjeg-provedebnog-plana-unapredenja-zastite-od-pozara-za-2021.-godinu.pdf pdf (540kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-imenovanju-clanova-Povjerenstva-za-procjenu-steta-od-prirodnih-nepogoda-u-Opcini-Josipdol.pdf pdf (350kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-izmjenama-Odluke-o-koeficijentima-za-obracun-placa-sluzbenika-i-namjestenika.pdf pdf (162kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-izmjenama-Odluke-o-ustrojstvu-i-djelokrugu-upravnih-tijela-Opcine-Josipdol.pdf pdf (205kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-nacinu-ostvarivanja-prednosti-pri-upisu-djece-u-Djecji-vrtic-Josipdol.pdf pdf (522kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-na-podrucju-Opcine-Josipdol.pdf pdf (6716kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-obavljanju-komunalnih-djelatnosti-temeljem-ugovora-o-povjeravanju-obavljanja-komunlanih-djelatnosti.pdf pdf (623kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-osnivanju-i-imenovanju-Povjerenstva-za-uvodenje-u-posjed-kupaca-odnosno-zakupnika-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-RH-na-podrucju-Opcine-Josipdol.pdf pdf (244kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-osnivanju-i-imenovanju-Povjerenstva-za-zakup-i-prodaju-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-Republike-Hrvatske-na-podrucju-Opcine-Josipdol.pdf pdf (334kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-porezima-Opcine-Josipdol.pdf pdf (829kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-povjeravanju-obavljanja-komunlanih-djelatnosti.pdf pdf (589kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-sufinanciranju-troskova-sterilizacije-i-kastracije-pasa-i-macaka-na-podrucju-opcine-Josipdol-u-2022.-godini.pdf pdf (368kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-ukidanju-Odluke-o-novcanoj-potpori-za-sklapanje-braka.pdf pdf (119kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-ukidanju-statusa-javnog-dobra-u-opcoj-uporabi-nerazvrstanoj-cesti-u-k.o.-Modrus.pdf pdf (186kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-utvrdivanju-predmeta-poslovanja.pdf pdf (732kb) [ Preuzmi ]
 • Plan-aktivnog-ukljucenja-svih-subjekata-zastite-od-pozara-na-podrucju-opcine-Josipdol-u-protupozarnoj-sezoni-u-2022.-godini.pdf pdf (277kb) [ Preuzmi ]
 • Plan-djelovanja-u-podrucju-prirodnih-nepogoda-za-2022.-godinu.pdf pdf (3755kb) [ Preuzmi ]
 • Plan-operativne-provedbe-Programa-aktivnosti-u-provedbi-posebnih-mjera-zastite-od-pozara-od-interesa-za-RH-u-2022.-godini-na-podrucju-opcine-Josipdol.pdf pdf (965kb) [ Preuzmi ]
 • Plan-razvoja-sustava-civilne-zastite-Opcine-Josipdol-za-2022.-godinu.pdf pdf (386kb) [ Preuzmi ]
 • Potpuni-tekst-izjave-o-ukladenju-opcih-akata-drustva-s-ogranicenom-odgovornoscu-sa-Zakonom-o-trgovackim-drustvima.pdf pdf (1850kb) [ Preuzmi ]
 • Pravilnik-o-provedbi-postupaka-jednostavne-nabave-roba-radova-i-usluga.pdf pdf (1983kb) [ Preuzmi ]

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content