Dokumenti

10/05/2021 - Objavljeno u: Odluke Općinskog vijeća
 • 021-05-Zakljucak-o-prihvacanju-Izvjesca-o-radu-JUO-za-2020.-godinu.pdf pdf (372kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Izvjesce-o-izvrsenju-programa-gradnje-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-godine.pdf pdf (509kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Izvjesce-o-izvrsenju-programa-odrzavanja-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-godine.pdf pdf (495kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Izvjesce-o-izvrsenju-javnih-potreba-u-kulturi-za-2020.pdf pdf (477kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Izvjesce-o-izvrsenju-javnih-potreba-u-obrazovanju-Opcine-Josipdol-za-2020.pdf pdf (469kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Izvjesce-o-izvrsenju-javnih-potreba-u-podrucju-socijalne-skrbi-za-2020.pdf pdf (465kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Izvjesce-o-izvrsenju-javnih-potreba-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-Opcine-Josipdol-za-2020.pdf pdf (467kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Izvjesce-o-izvrsenju-javnih-potreba-u-sportu-za-2020..pdf pdf (473kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Izvjesce-o-izvrsenju-programa-javnih-potreba-u-djelatnosti-predskolskog-odgoja-za-2020.-godnu.pdf pdf (384kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Odluka-o-grbu-i-zastavi-Opcine-Josipdol.pdf pdf (209kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Odluka-o-odredivanju-javnih-povrsina-za-prodaju-robe-na-malo-izvan-prodavaonica.pdf pdf (214kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Odluka-o-raspodjeli-sredstava-poslovanja-ostvarenog-u-Proracunu-Opcine-Josipdol-u-2020-g..pdf pdf (287kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-oslobadanju-placanja-komunalne-naknade-za-obrtnike-pogodenje-krizom-COVID-19.pdf pdf (184kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-proglasenju-komunalne-infrastrukture-1-trg-josipdol.pdf pdf (191kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-raspisivanju-javnog-natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-Republike-Hrvatske.pdf pdf (195kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-sufinanciranju-udzbenika-i-ostale-skolske-opreme.pdf pdf (151kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-ukidanju-svojastva-javnog-dobra-puta-u-K.O.-Josipdol.pdf pdf (186kb) [ Preuzmi ]
 • Plan-razvoja-sustava-civilne-zastite-za-2021-godinu.pdf pdf (162kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Zakljucak-o-prihvacanju-Izvjesca-o-radu-opcinskog-nacelnika.pdf pdf (370kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-naknadi-za-sklapanje-braka.pdf pdf (368kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-porezima.pdf pdf (141kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Odluka-o-prihvacanju-Godisnjeg-izvjesca-o-izvrsenju-Proracuna-Opcine-Josipdol-za-2020-1-1.pdf pdf (372kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-rashodovanju-imovine-Opcine-Josipdol-za-2020.-godinu.pdf pdf (73kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Zakljucak-o-prihvacanju-Izvjesca-o-provedbi-Plana-gospodarenja-otpadom-za-2020.-godinu.pdf pdf (374kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Zakljucak-o-prihvacanju-Izvjesca-o-radu-Komunalno-Josipdol-d.o.o.-za-2020.-godinu.pdf pdf (372kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Zakljucak-o-prihvacanju-Izvjesca-o-radu-Savjeta-mladih-Opcine-Josipdol-za-2020.-godinu.pdf pdf (373kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Zakljucak-o-prihvacanju-Izvjesca-o-radu-Turisticke-zajednice-Opcine-Josipdol-za-2020.-godinu.pdf pdf (371kb) [ Preuzmi ]
 • 021-05-Odluka-o-prihvacanju-Godisnjeg-izvjesca-o-izvrsenju-Financijskog-plana-Djecjeg-vrtica-Josipdol-za-2020-1-1.pdf pdf (373kb) [ Preuzmi ]
 • Analiza-sustava-zastite-i-spasavanja-za-2020.-godinu.pdf pdf (236kb) [ Preuzmi ]
 • Donosenje-Odluka-o-II.-Izmjenama-i-dopunama-Proracuna-Opcine-Josipdol-za-2021.pdf pdf (1299kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-stanju-zastite-od-pozara-za-2020.-godine.pdf pdf (160kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-proglasenju-komunalne-infrastrukture-Vinicica.pdf pdf (190kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-proglasenju-komunalne-infrastrukture-6-parkiraliste-1.pdf pdf (190kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-proglasenju-komunalne-infrastrukture-5-parkiraliste-Josipdol-1.pdf pdf (190kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-proglasenju-komunalne-infrastrukture-4-javni-prolaz-1.pdf pdf (191kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-proglasenju-komunalne-infrastrukture-3-parkiraliste-1.pdf pdf (190kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-proglasenju-komunalne-infrastrukture-2-park-1.pdf pdf (190kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-proglasenju-komunalne-infrastrukture-7-pjesacka-staza-Ostarije.pdf pdf (190kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-projekta-Izgradnja-Sportske-dvorane-u-Ostarijama-1.pdf pdf (289kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-projekta-Izgradnja-Vatrogasnog-doma-u-Josipdolu-1.pdf pdf (381kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-upravljanju-grobljima.pdf pdf (208kb) [ Preuzmi ]
 • Smjernice-za-razvoj-sustava-zastite-i-spasavanja-za-2020-2023.pdf pdf (366kb) [ Preuzmi ]

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content