Dokumenti

05/12/2023 - Objavljeno u: Odluke Općinskog vijeća
 • I-IZMJENE-I-DOPUNE-PRORACUNA-OPCINE-JOSIPDOL-ZA-2023-GODINU.pdf pdf (1233kb) [ Preuzmi ]
 • Obrazlozenje-uz-I.-Izmjene-i-dopune-proracuna-Opcine-Josipdol-za-2023.-godinu.pdf pdf (419kb) [ Preuzmi ]
 • Program-o-izm.-Programa-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2023.pdf pdf (258kb) [ Preuzmi ]
 • Program-o-izm.-Programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-u-2023.pdf pdf (410kb) [ Preuzmi ]
 • Program-o-izm.-Programa-javnih-potreba-u-podrucju-socijalne-skrbi-za-2023.pdf pdf (202kb) [ Preuzmi ]
 • Program-o-izmj.-Programa-javnih-potreba-u....odgoja-za-2023.pdf pdf (208kb) [ Preuzmi ]
 • Program-o-izm.-programa-javnih...kulturi-za-2023.pdf pdf (203kb) [ Preuzmi ]
 • Program-o-izm.-Programa...u-obrazovanju-za-2023..pdf pdf (202kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-koristenju-proracunske-zalihe-Opcine-Josipdol-za-razdoblje-01.01.-do-30.06.22.pdf pdf (371kb) [ Preuzmi ]
 • Zakljucak-o-prihvacanju-Izvjesca-o-koristenju-sredstava-proracunske-zalihe.pdf pdf (209kb) [ Preuzmi ]
 • III-ID-PPUO-Josipdol-ispravak-pogreske.pdf pdf (215kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-nacelnika-u-2022.-drugo-polugodiste.pdf pdf (460kb) [ Preuzmi ]
 • ZAKLJUCAK.pdf pdf (536kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora.pdf pdf (322kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-davanju-stanova-u-vlasnistvu-Opcine-Josipdol-u-najam.pdf pdf (395kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-izgledu-i-sadrzaju-sluzbene-iskaznice-znacke-te-izgledu-sluzbene-odore.pdf pdf (431kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-izm.-Odluke-o-oslobadanju-placanja-kom.-doprinosa-mladi.pdf pdf (373kb) [ Preuzmi ]
 • Kodeks-ponasanja-clanova-Opcinskog-vijeca-Opcine-Josipdol.pdf pdf (307kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-proglasenju-statusa-nerazvrstane-ceste.pdf pdf (375kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-ukidanju-svojstva-puta.pdf pdf (374kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce.pdf pdf (219kb) [ Preuzmi ]
 • ZAKLJUCAK-1.pdf pdf (200kb) [ Preuzmi ]
 • Analiza-2022.pdf pdf (398kb) [ Preuzmi ]
 • Plan-razvoja-sustava-civilne-zastite-za-2023.pdf pdf (222kb) [ Preuzmi ]
 • Godisnji-provedbeni-Plan-unapredenja-zastite-od-pozara-za-2023.pdf pdf (234kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-stanju-zastite-od-pozara-za-2022.-g..pdf pdf (248kb) [ Preuzmi ]
 • Prethodna-suglasnost-2023.pdf pdf (198kb) [ Preuzmi ]
 • Suglasnost-2023.pdf pdf (199kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-radnom-vremenu-u-ugostiteljskoj-djelatnosti-na-podrucju-opcine-Josipdol.pdf pdf (244kb) [ Preuzmi ]
 • Godisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-za-2022.-godinu.pdf pdf (2342kb) [ Preuzmi ]
 • Obrazlozenje-godisnjeg-izvjestaja-o-izvrsenju-proracuna.pdf pdf (814kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-izvrsenju-javnih-potreba-kulturi-za-2022.-godinu.pdf pdf (296kb) [ Preuzmi ]
 • Zakljucak.pdf pdf (362kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-izvrsenju-javnih-potreba-u-obrazovanju-za-2022.-godinu.pdf pdf (291kb) [ Preuzmi ]
 • Zakljucak-1.pdf pdf (363kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-izvrsenju-Programa-gradnje-objekata....za-2022.pdf pdf (334kb) [ Preuzmi ]
 • Zakljucak-2.pdf pdf (362kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-1.pdf pdf (378kb) [ Preuzmi ]
 • Zakljucak-3.pdf pdf (362kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-izvrsenju-Programa...za-2022.-godinu.pdf pdf (292kb) [ Preuzmi ]
 • Zakljucak-4.pdf pdf (362kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-izvrsenju-Programa-javnih-potreba-u-sportu-za-2022.pdf pdf (292kb) [ Preuzmi ]
 • Zakljucak-5.pdf pdf (362kb) [ Preuzmi ]
 • IZVJESCE.pdf pdf (386kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-izvrsenju-Programa-...za-2022.pdf pdf (341kb) [ Preuzmi ]
 • Zakljucak-6.pdf pdf (362kb) [ Preuzmi ]
 • Izvjesce-o-izvrsenju-za-2022.pdf pdf (288kb) [ Preuzmi ]
 • Zakljucak-7.pdf pdf (362kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-izmjeni-Odluke-o-utvrdivanju-koeficijenata...u-Djecjem-vrticu-Josipdol.pdf pdf (204kb) [ Preuzmi ]
 • ODLUKA-o-koeficijentima-za-obracun-placa-sluzbenika.pdf pdf (221kb) [ Preuzmi ]
 • ANALIZA-UPRAVLJANJA-KOMUNALNOM-INFRASTRUKTUROM-OPCINA-JOSIPDOL.pdf pdf (1546kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-usvajanju-Analize-upravljanja-komunalnom-infrastrukturom-Opcina-Josipdol.pdf pdf (195kb) [ Preuzmi ]
 • Zakljucak-o-primanju-na-znanje-Polugodisnjeg-izvjesca.pdf pdf (201kb) [ Preuzmi ]
 • Program-javnih-potreba-u-sportu-za-2023.-godinu-izmjene.pdf pdf (202kb) [ Preuzmi ]
 • Program-utroska-sredstva-sumskog-doprinosa-u-2023.-izmjene.pdf pdf (209kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-pristupanju-Opcine-Josipdol-u-LAG-Frankopan.pdf pdf (202kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-darovanju-nekretnina-OS-Josipdol.pdf pdf (373kb) [ Preuzmi ]
 • Izvijesce-nacelnika-u-2023.-prvo-polugodiste-zadnje.pdf pdf (448kb) [ Preuzmi ]
 • ZAKLJUCAK-2.pdf pdf (536kb) [ Preuzmi ]
 • Obrazlozenje-proracuna-Opcine-Josipdol-za-2024.-s-projekcijama-za-2025.-i-2026.-godinu.pdf pdf (1048kb) [ Preuzmi ]
 • PRORACUN-OPCINE-JOSIPDOL-ZA-2024.-S-PROJEKCIJAMA-ZA-2025.-I-2026.-GODINU.pdf pdf (1798kb) [ Preuzmi ]
 • Odluka-o-izvrsavanju-proracuna-Opcine-Josipdol-za-2024.-godinu.pdf pdf (404kb) [ Preuzmi ]
 • Obrazlozenje-polugodisnjeg-izvjestaja-o-izvrsenju-proracuna.pdf pdf (641kb) [ Preuzmi ]
 • POLUGO1.pdf pdf (1882kb) [ Preuzmi ]

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content