Općina Josipdol dobila građevinsku dozvolu za izgradnju sportske dvorane u Oštarijama

Nakon dugotrajnog procesa pripreme projekta Općini Josipdol je dana 5. ožujka 2021. godine izdana Građevinska dozvola za građenje sportske dvorane javne namjene i potrebe Osnovne škole u Oštarijama. Tijekom pripreme projekta Općina Josipdol je otkupila zemljište od Lidije Valpotić, kojemu je prethodio postupak za rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Isto tako, otkupljena je kuća i zemljište od Marijana Markovića. U vremenu provedbe projekta izvršen je i prijenos vlasništva sa Republike Hrvatske na Osnovnu školu Josipdol. Izrađen je geodetski projekt, izvršeni su geomehanički istražni radovi te izrađena projektna dokumentacija. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole predan je u travnju 2019. godine.

Postupak izdavanja zastao je zbog utvrđivanja prava vlasništva na katastarskoj čestici 1632/2 (904/3) koja je bila u vlasništvu „OPĆINE ŠKOLSKE OŠTARIJE“. Konačno u veljači ove godine Općinski sud u Ogulinu odlučio je da je vlasnik sporne čestice Karlovačka županija.

Karlovačka županija je izdala potrebnu suglasnost Općini Josipdol za izgradnju dvorane. Nadležni Ured za graditeljstvo je izdao građevinsku dozvolu 5. ožujka 2021. godine te je projekt ovim aktom u potpunosti spreman za financiranje.

U pripremu projekta utrošeno je 700.000,00 kuna proračunskih sredstava u koju je uključena i priprema dokumenatcije te otkup zemljišta.

Svjesni smo činjenice da je dvorana najviše potrebna školskoj djeci u Oštarijama radi kvalitetne nastave tjelesnog odgoja i bavljenje sportskim aktivnostima, ali zbog tromosti državne administracije izgubljeno je mnogo godina.

Očekujemo prvi natječaj za prijavu projekta za financiranje iz Europskog fonda.

Prethodno Sretan Međunarodni dan žena

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content