Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

U srijedu 30. ožujka 2022. godine, u Vijećnici Općine Josipdol s početkom u 13,30 sati održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol.

Na sjednici je bilo nazočno 13 od 14 članova Općinskog vijeća; Predsjednica Općinskog vijeća Anđelina Božičević te članovi Miljenko Božičević, Martina Jandrlić, Damir Mihaljević, Dragan Kolak, Sanja Gerić, Zlatko Mihaljević, Ruža Neralić, Josip Vukelić, Alen Žanić, Ivica Gračanin, Sanja Radošević i Anamarija Fumić Halar, u nazočnosti općinskog načelnika Dragana Rudančića, Pročelnika Upravnog odjela za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove Kristijana Bitunjca i Pročelnice Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Ivane Gudić.

Općinsko vijeće provelo je raspravu i izglasalo sjedeće akte Dnevnog reda:

1.  Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Josipdol

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Josipdol za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine

3.  Komunalno Josipdol d.o.o. – Potpuni tekst Izjave o usklađenju općih akata Društva s ograničenom      odgovornošću sa Zakonom o trgovačkim društvima

4.   Komunalno Josipdol d.o.o. – Odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja

5.  Odluka o porezima Općine Josipdol

6.   Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

7.   Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem       u vlasništvu države na području općine Josipdol u 2021. godini

8. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Josipdol

9. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

10. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

11. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja       komunalnih djelatnosti

12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k. o. Modruš

13. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u       vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol

14. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca odnosno zakupnika       poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol

15. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Općini       Josipdol

16. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Josipdol u 2021. godini

17. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Josipdol za 2022. godinu

18. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja       zaštite od požara u 2021. godini za Općinu Josipdol

19. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Josipdol za 2022. godinu

20. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

21. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol

22. Odluka o ukidanju Odluke o novčanoj potpori za sklapanje braka

23. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Josipdol

Prethodno Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content