Održana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

U petak 17. rujna 2021. godine, u Vijećnici Općine Josipdol s početkom u 12,00 sati održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol.

Na sjednici je bilo nazočno 12 od 13 članova Općinskog vijeća; Predsjednica Općinskog vijeća Anđelina Božičević te članovi Miljenko Božičević, Martina Jandrlić, Damir Mihaljević, Dragan Kolak, Darko Poljak, Sanja Gerić, Zlatko Mihaljević, Ruža Neralić, Josip Vukelić, Alen Žanić i Ivica Gračanin, u nazočnosti općinskog načelnika Dragana Rudančića i Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Ivanke Turkalj.

Općinsko vijeće provelo je raspravu i izglasalo sjedeće akte Dnevnog reda;

1. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Josipdol

2. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Josipdol

3. Odluka o zajedničkim izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Josipdol i Urbanističkog     

    plana centralne zone naselja Josipdol

4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Josipdol za prvo polugodište 2021.

    godine

5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Financijskog Plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića

    Josipdol

6. Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2021. godinu

7. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o nabavi školskih udžbenika

8. Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Josipdol

9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta

10. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Josipdol

11. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin

12. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Josipdol za financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Josipdol u 2021. godini

13. Odluka o osnivanju Turističke zajednice područja općina Josipdol, Tounj i Plaški pod nazivom TZP

     „Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske“

14. Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa Operacije 7.4.1. Ulaganja u

       pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući

       slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za provedbu projekta „Izgradnja

       vatrogasnog doma u Josipdolu“

15. Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa Operacije 7.4.1. Ulaganja u

       pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući

       slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za provedbu projekta

       „Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića u Josipdolu“

Sjednica je zaključena u 14,32 sati.

Prethodno Obavijest o obustavi isporuke vode u Modrušu

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content