Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, namijenjen malim poljoprivrednim gospodarstvima

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, namijenjen malim poljoprivrednim gospodarstvima:

https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

Rok za prijavu na natječaj je 18.09.2023.

Prihvatljivi prijavitelji su samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), upisana u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 01.01.2023., ekonomske veličine od 1.000 EUR do 7.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata.

Prijavitelji u sektoru stočarstva moraju biti registrirani kao subjekti i imati registriran objekt u skladu s odredbama Zakona o zdravlju životinja.

Prijavitelj mora biti stalno nastanjen na adresi sjedišta SOPG-a/OPG-a.

Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 10.000,00 EUR.

Maksimalno vrijeme provedbe projekata je do 31.12.2023.

Prijavitelji koji su ostvarili potporu iz istoimenog Natječaja u 2021. i 2022. godini ne mogu biti primatelji potpore temeljem ovogodišnjeg Natječaja.

Prijavitelji koji su ostvarili potporu na provedenim natječajima u 2018, 2019, i 2023. godini moraju imati vidljive ostvarene planirane ciljeve financiranih projekata i stečene resurse sredstvima natječaja uredno vidljive u nadležnim registrima/sustavima.

Prijavitelji koji su ostvarili potporu iz Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. ”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” ili na LAG natječaju sukladnom tipu operacije 6.3.1. ne mogu biti primatelji potpore temeljem ovog Natječaja.

Jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

 1. Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 2. Kupnja, građenje jednostavnih objekata uključujući objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu obiteljskog gospodarstva (ulaganje u objekte koji imaju pravomoćnu građevinsku i/ili uporabnu dozvolu)
 3. Kupnja novih i rabljenih gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (kupljeni rabljeni traktori moraju biti proizvedeni 1999. ili noviji)
 4. Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta), čija će uporaba biti vidljiva u SO potvrdi prilikom završetka projekta
 5. Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje isključivo u slučaju podizanja trajnog nasada (prihvatljiv trošak uređenja je maksimalno 10 % od iznosa kojim se ostvaruje povećanje obima proizvodnje)
 6. Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade, troškovi promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 7. Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva (dohodak, plaća, doprinosi zaposlenih, knjigovodstvene usluge vezane za poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu i izradu projektne dokumentacije-izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka-konzultanata).

Aktivnosti navedene pod d), f) i g) ne mogu se navesti kao jedine u prijavnom obrascu.

Prihvatljivi su samo troškovi nastali nakon 01.01.2023.

Trošak kupnje pčelinje zajednice može iznositi najviše 100 EUR po pčelinjoj zajednici.

Ukupni troškovi za operativno poslovanje mogu iznositi najviše 1.500,00 EUR.

Usluge konzultanta mogu iznositi najviše 400,00 EUR.

Troškovi kupnje zemljišta ne mogu iznositi više od 5.000,00 EUR, odnosno 50 % traženog iznosa potpore.

PDV je prihvatljiv trošak za korisnike koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a.

Obvezna dokumentacija:

 1. Prijavni obrazac (Obrazac 1)
 2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac 2)
 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 3)
 4. Potvrda o ekonomskoj veličini izdana od Ministarstva poljoprivrede, ne starija od datuma objave natječaja (09.08.), potpisana od strane korisnika i službenika Min. poljoprivrede
 5. Preslika važeće osobne iskaznice nositelja SOPG-a/OPG-a
 6. Potvrda Porezne uprave da prijavitelj ima podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu, ne starija od datuma objave Natječaja.

Obvezni obrasci i ostala dokumentacija šalju se preporučenom poštom ili osobnom dostavom u jednom izvorniku u papirnatom obliku te elektronički na USB-u ili CD-u samo prijavni Obrazac 1 isključivo u excel formatu, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78

1000 Zagreb

Prijava na natječaj

ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2023. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

NE OTVARATI!

Na omotnici s prijavom treba navesti i adresu pošiljatelja.

Sva pitanja u vezi s Natječajem mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu prijavazaprogram@mps.hr

Prethodno Obavijest o odvozu komunalnog otpada

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content