Prvi i Drugi svjetski rat

Povijest Josipdola od početka Prvog do kraja Drugog svjetskog rata

Josipdolci, kao pripadnici austrougarske vojske, u sklopu 79. otočke pješačke pukovnije grofa Jelačićasudjeluju u Prvom svjetskom ratu na balkanskom, ruskom, a zatim i na talijanskom bojištu uz rijeku Soču. U crkvenim matičnim knjigama zabilježena je 31 žrtva rata. Za izradu oružja skinuta su crkvena zvona, a potkraj rata i neposredno nakon rata pojavila se španjolska gripa i u ovim krajevima. Na samom početku rata u promet je puštena prva dionica „ličke“ željezničke pruge od Ogulina do Plaškog, tako da je Josipdol dobio željezničku vezu s ostatkom Hrvatske.

Završetkom rata i raspadom Austro-Ugarske Monarhije, Hrvatska, pa tako i Josipdol, ulazi u novu, jugoslavensku državu. Hrvatske županije su ukinute. Država se 1921. dijeli na oblasti, a Josipdol pripada Primorsko-krajiškom sa središtem u Karlovcu. Preimenovanjem države 1929., kada Kraljevstvo SHS postaje Kraljevina Jugoslavija, mijenja se i upravno-teritorijalni ustroj. Josipdol postaje dio Savske banovine, a 1939. ulazi u Banovinu Hrvatsku.

Tijekom Drugog svjetskog rata ustaške vlasti vrše teror nad lokalnim srpskim, a talijanski okupacijski vojnici i četnici nad hrvatskim stanovništvom. Osnivaju se partizanski odredi koji često prekidaju željeznički promet  na pruzi prema Plaškom uništavanjem željezničkih tračnica, a u drugom dijelu rata ozbiljno ugrožavaju ustaško-njemačke snage u Josipdolu s kojima vode intenzivne borbe do završetka rata u proljeće 1945.

Josipdol dobiva željezničku vezu

Izgradnjom prve dionice željezničke pruge Oštarije-Knin u jesen 1914. Josipdol dobiva željezničku vezu s ostatkom Hrvatske.

Željeznički most u Oštarijama

Na početku „ličke“ željezničke pruge, preko korita Zagorske Mrežnice u Oštarijama podignut je željeznički most. Službeno ime mosta je Most Mrežnica. Dovršen je u jesen 1914.

Antifašistički spomenik u Josipdolu

Antifašistički spomenik u Josipdolu građen jeizmeđu 1963. i 1976. Čini ga polukružni zid s okruglim pločama na kojima je popis antifašističlkoh žrtava, a unutar polukruga nalazio se spomenik antifašističkom borcu Rajku Trboviću poginulom u Modrušu 1942. . Po njemu je nazvana i osnovna škola uJosipdolu. To ime nosila je od 1960. do 1992. kad je dobila današnje ime – OŠ Josipdol.

Kao žrtve fašističkog terora, među 247 imena, od kojih su trećina Hrvati, navedena su i imena 36 civila strijeljanih 22. i 23. siječnja 1943. prilikom provođenja fašističke vojne operacije Weisstei ime zvjerski ubijenog  cerovničkog župnika Dragutina Fifke

Spomenik je oštećen u Domovinskom ratu, a radi uređenja središta mjesta izmješten je na pravoslavno groblje 2019.

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content