Josipdol krajem 19. i početkom 20. stoljeća

Stara zgrada općinske uprave

Stara zgrada općinske uprave nalazila se uz Jozefinu, jednu od dviju glavnih ulica tadašnjeg Josipdola. Druga glavna ulica vodila je prema Ogulinu i u njoj se nalazila zgrada škole.

Društvo djevojaka Ljubica Šojat

Društvo djevojaka Ljubica Šojat u Josipdolu djeluje od 1902.  Na slici je lenta koju su nosile članice
Društva.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Josipdol

Dobrovoljno vatrogasno društvo Josipdol službeno postoji od 1906. god. Pilani Josipdol prijetila je opasnost od požara, a u okruženju Josipdola već su postojala neka vatrogasna društva (Ogulin, Brinje, Oštarije). Ondašnji vlasnik pilane osniva od svojih radnika neku vrstu Dobrovoljnog vatrogasnog društva kako bi tvrtku zaštitio od požara. Vlasnik pilane kupuje i veću vatrogasnu pumpu na kotačima, koju su vukli konji i trubu za izvođenje vježbi i davanje zapovijedi znakovima trube, kakav je tada bio običaj.

Društvo je postojalo sve do Prvog svjetskog rata 1914., kada svi sposobni muškarci odlaze na front, a pilana prestaje s radom te zamire i vatrogastvo. Nakon rata pilana nastavlja s radom i oprema ostaje u pilani, ali tek 1931. dolazi do osnivanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Josipdol te oprema prelazi u vlasništvo društva, iako je uvijek na prvom mjestu bila zaštita pilane od požara.

Društvo se brzo omasovilo, a to je bilo potrebno da bi se došlo do što više novčanih sredstava. Tako je, pored izvršnih, bilo i oko 80 podupirajućih članova koji su plaćali članarinu 10 dinara mjesečno.

Deset članova utemeljitelja društva dali su ulog od 1000 dinara odjednom, kako bi se društvo moglo registrirati. Utemeljitelji su bili: Dušan Vilhar, Josip Broznić, Franjo Mihaljević, Đuro Boca, Nikola Orlić, Milan Turkalj, LeonardŠtiks, Josip Abramović, Matija Bošnjak i Milan Lončarac učitelj.

Od ubrane članarine i priloga kupljena su kola s bačvom, koja je napravio kovač Dane Pavličić. U slučaju požara vozila su se kola s bačvom i vodom te pumpa s konjima i gasilo se na tada suvremen način. Konjska zaprega koristila se od prvog vlasnika koji se našao u blizini, a on nije smio otkazati poslušnost u pružanju pomoći.

Prvi predsjednik Društva 1931. god bio je Josip Broznić, upavitelj Vilharove pilane, zapovjednik je bio Milan Turkalj, trgovac, tajnik Franjo Mihalić, općinski bilježnik, a blagajnik Đuro Boca, općinski blagajnik.

Tada je u društvu djelovala i tamburaška sekcija s 14 instrumenata i glazbenika, pjevački zbor i diletanska sekcija. Kapelnik tamburaša bio je Josip Bokor, a diletansko pjevačko društvo vodio je Milan Lončarac, tadašnji  učitelj. Osim toga, trojica, vatrogasaca završili su vatrogasni tečaj u Ogulinu pa je jedinica bila i preventivno sposobnija za svaku akciju na požaru. Društvo aktivno djeluje sve do početka Drugog svjetskog rata. Arhiva Društva, odore i glazbala bili su pohranjeni u općinskoj zgradi, no sve to uništili su Talijani prilikom okupacije. Ostala je samo pumpa i truba, jer su bili na pilani, pa su ih radnici zatrpali otpadom, a Talijani su se “zabavili” oko strojeva u pilani.

Nakon Drugog svjetskog rata, 29. lipnja 1952., obnavlja se rad Društva. Prvi poslijeratni predsjednik  Društva je Mate Volarić, koji tu dužnost uz kratke prekide obnaša do 1974. U međuvremenu, predsjednici su bili: Rade Jovetić, Jure Belančić, Jovo Puhar i Miloš Jovetić. Društvo ima 34 izvršna člana.

Osim na polju vatrogastva, Društvo djeluje i na kulturnom planu. KUD “Srećko Lipovac” ulazi u DVD u kojem djeluju dramska, glazbena i pjevačka sekcija.

Godine 1954. vatrogasna četa ima 15 članova, a broj izvršnih članova je 35 muških i 6 ženskih. Te godine u sklopu kulturno – prosvjetne sekcije otvorena je u Josipdolu čitaonica i nabavljen radio-aparat. Slijedeće godine spominje se prva oprema u društvu (zimske bluze, hlače, kape). Te godine nabavljen je agregat TMZ tj. motorna vatrogasna štrcaljka od 6 KS s priborom. Od 1967. u rad društva uključuju se i djeca iz osnovne škole u Josipdolu kamo je 1969. preseljeno i vatrogasno spremište.

Nakon 1974. predsjednici društva bili su: Jure Turkalj, Zvonko Turkalj, Marko Turkalj, Vladimir Jandrlić i Mate Rendulić. Godine 1981. otvoreno je sadašnje vatrogasno spremište. Ono je neadekvatno i u tijeku spostupci planiranja novog spremišta na novoj lokaciji, ponovno bliže školi.

Tih godina Društvo se aktivira i na Vatrogasnim natjecanjima te postiže  dobre rezultate. U radu s natjecateljima osobito vježbaju Veseljko Šegan, Željko Franjković i Mirko Jakšić. Na vatrogasnom natjecanju ZO Rijeka  1984. pionirke osvajaju prvo mjesto. Društvo je među najjačima u nekadašnjoj općini Ogulin te nastupa s osam natjecateljskih ekipa na natjecanju. Društvo sudjeluje na brojnim natjecanjima u spremište puni brojnim peharima i priznanjima.

Najveći napredak u radu i organizaciji Društva napravljen je osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada je izgrađeno spremište, nabavljena dva vozila (kamion i kombi), nabavljena prijenosna pumpa i mnoštvo druge vatrogasne opreme. DVD Josipdol u tom razdoblju slovi za jedno od najuspješnijih društava sa oko 100 članova. Predsjednik Društva u tom razdoblju je Zvonko Turkalj, a tajnik Zdravko Turkalj.

U vrijeme Domovinskog rata zamire rad Društva, jer su članovi uključeni u hrvatsku vojsku, policiju ili civilnu i narodnu zaštitu. Kako se Josipdol nalazi na prvoj crti bojišnice, malo vremena ima za vatrogastvo, već se sve snage usmjeravaju na obranu domova i obitelji. Ipak, preostali članovi koji nisu bili aktivirani u navedenim snagama ili kada su slobodni, sudjeluju na gašenjima požara na području Josipdola. Društvo radi i djeluje, ali s vrlo slabim aktivnostima sve do 2001., kada se obnavlja  rad Društva, kojemu predsjednik postaje Marinko Turkalj, a zapovjednik Veseljko Šegan.

Započinje mukotrpan rad na obnovi stare opreme i vozila. Izrađuju se amblem i grb Društva, kupljeno je novo kombi vozilo, izrađena zastava Društva uz kumstvo i pokroviteljstvo Općine Josipdol. Društvo polako vraća staru slavu. U rad društva uključuje se mnogo mladih članova i DVD Josipdol je ponovno među najaktivnijim društvima u VZ Ogulin. Uređuje se poligon za vježbanje te sprave i prepreke za natjecanje mladeži i djece.

Povodom sto godina djelovanja Društva Joso Žanić piše monografiju o Društvu iz koje su preuzeti podaci i za ovaj tekst.

Godine 2010. i ekipa ženske mladeži ostvarila je povijesni uspjeh pobjedom na državnom natjecanju, ćime su ostvarile plasman na Vatrogasnu olimpijadu mladeži u Kočevlju2011., gdje su osvojile brončanu medalju.

DVD josipdol je trenutno pobratimljen sa DVD-om Sveta Marija iz Međimurske županije i DVD-om Gornje Jesenje iz Krapinsko-zagorske županije.

DVD Oštarije

U Oštarijama vatrogastvo datira još od 1896. godine kao ogranak DVD-a Ogulin, a oštarijski učiteljFrano Pliveliću jednom pismu navodi, da je vatrogasno društvo Oštarije osnovano 20. kolovoza 1902. godine sa svrhom zaštite imovine od požara i drugih nepogoda.

Inicijativu za osnivanjem vatrogasnog društva uz gospodina Plivelića dali su Jure Gračanin (Glažar), Mate Gračanin (Glažar) i Bakranin, te okupili oko 15 članova, ali nema podataka za prvog predsjednika i zapovjednika.

Društvo je djelovalo vjerojatno pod vodstvom gospodina Franje Plivelića, a njegovim odlaskom iz Oštarija vođenje društva preuzeli su trgovci Stjepan Banić i Ivan Božičević. Na traženje i molbu gospodina Plivelića, društvo je 1903. godine dobilo od ogulinskog DVD-a ručnu pumpu s nešto usisnog i tlačnog voda s mlaznicom, pa je tada potreba iziskivala napraviti kola sa bačvom za vodu na konjsku vuču za prijevoz do garišta, što je u kratkom roku učinjeno pod vodstvom Jure Gračanina (Glažara) – stolara. DVD Oštarije aktivno sudjeluje u gašenju požara na području Oštarija, ali i šire. Zabilježena je intervencija na požaru 18.5.1904. na pilani u Ogulinu. Požari su tada bili prava pošast jer su kuće bile od drva, pa je znalo gorjeti i cijelo selo, a problem su stvarali mali kapacitet pumpe i nedostatkvode. Veliki požar izbio je 6.7.1927. u Salopek selu, a oštarijski vatrogasci su stigli prije ogulinskih. Godine 1937. DVD Oštarije upućuje zamolbu DVD-u Ogulin za novčanu pomoć za izgradnju vatrogasnog spremišta u Oštarijama. Iste godine izgorjela je štala Jure Badanjka – Jurca u selu Bužin(17.05.1937.) i kuća i štala Mije Draginića, a vatrogasci DVD-a Oštarije na mjesto požara stigli su za 15 minuta, a pomogao im je i DVD Ogulin.

Dana 4.9.1938. DVD Oštarije organizira javnu vježbu sa spravama na kojoj sudjeluju DVD Ogulin i DVD Josipdol. Na skupštini vatrogasne zajednice održanoj 31.3.1940. u Zagrebu sudjeluju i dva delegata vatrogasne župe iz Ogulina, predsjednici DVD-a Ogulin Viktor Stipetić i predsjednik DVD-a Oštarije Stjepan Babić.

Za vrijeme 2. svjetskog rata. društvo nije radilo, ali je postojeća oprema bila sakrivena i sačuvana za nove naraštaje. Ovo možemo zahvaliti bivšem vatrogascu Juri Gračaninu – Glažaru. Obnavljanjem vatrogasnog društva početkom srpnja 1947. pod vodstvom nekoliko aktivnih mještana, društvo je osnovano s upravom i 21 aktivnim članom. U upravu društva imenovani su predsjednik Milivoj Rašpica, tajnik Ivan Rahan, komandir Ivan Pribanić (kondukter) i blagajnik Krunoslav Duić.

Aktivni članovi dolazili su na vježbu ili požar na poziv trube, a poziv je davan sa kamenog Marmontovog’ mosta. Trubač je bio Ivan Franjković (Adamov).

Vatrogasno spremište od 1947. do 1959. god. bilo je u drvarnici Antona Božičevića (Juriša) tj. na mjestu gdje se danas nalazi ambulanta. Kola na konjsku vuču s bačvom od tisuću litara bila su u upotrebi sve do 1959. god., a voda se crpila iz rijeke Mrežnice.

Slijedi izgradnja novog spremišta i svečano puštanje u upotrebu 1959. uz malu svečanost s vatrogasnom vježbom društava Oštarija i Ogulina. Na toj svečanosti društvo je dobilo od DVD-a Ogulin polovni vatrogasni auto ”Shevrolet”, a vatrogasni savez općine Ogulin dodijelio je vatrogasnu zastavu 1902. do 1959. za rad na humanom radu i zaštiti imovine od požara i drugih nepogoda.

Prvi komandir dočasnik bio je Ivan Kiš koji je obnašao tu dužnost do 1963. Kako je prvi dobiven vatrogasni auto dotrajao, uprava društva odlučila je 1967. kupiti rashodovani vojni kamion ”Pragu”, a novac za kupnju doznačio je Fond za unapređenje vatrogastva općine Ogulin. Kamionu je nedostajala cisterna ali su se vrijedni vatrogasci snašli i preko noći nabavili cisternu od 2000 litara. Dana 5.11.1972. god. društvo je organiziralo proslavu 70. godišnjicu rada i djelovanja društva na kojoj je Vatrogasni savez Hrvatske odlikovao društvo zlatnom medaljom za humani rad.

Dotrajalošću kamiona ”Praga” društvo je stupilo u razgovore sa tadašnjom mjesnom zajednicom i Vatrogasnim savezom općine Ogulin u svezi prikupljanja sredstava za kupnju novog vozila.Prikupljenim sredstvima od mještana Oštarija i Vatrogasnog saveza općine Ogulin 1976. kupljen je novi kamion ”TAM”, samo s karoserijom, bez cisterne, pa je upotrijebljena stara cisterna za „novi“ kamion koji je 1981./1982. otpremljen u Zagreb na preuređenje za navalno vatrogasno vozilo s vlastitom pumpom i cisternom od 4500 litara. Svečano primanje vozila upriličeno je na proslavi 80. godišnjice društva 12. rujna 1982. Za istu proslavu društvo je kupilo i auto kombi za prijevoz vatrogasaca na vježbe i požare, a za kupnju je podignut kredit kod ”Croatia” osiguranja u Ogulinu. Otplatu je preuzeo vatrogasni savez općine Ogulin.

Veliki doprinos u razvoju vatrogastva s učlanjenjem novim članovima iz podmlatka dao je nastavnik Ivan Cazin iz Mihaljević sela radom u osmogodišnjoj školi Oštarije, a kao vatrogasac i kasnije vatrogasni časnik zadužen u vatrogasnom društvu za rad sa školskom djecom i primanje u vatrogasnu organizaciju.

Društvo je 1967. odlikovano srebrnom medaljom Vatrogasnog saveza općine Ogulin, 1962. zlatnom medaljom Vatrogasnog saveza Hrvatske, a za proslavu 80. godišnjice društvo je odlikovano ukazom predsjedništva SFRJ od 2.12.1982. Ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom.

Izbijanjem Domovinskog rata DVD Oštarije ima niz intervencija, a posebno se istakao tragično preminuli Juraj Pribanić – Bariša. Po završetku Domovinskog rata predsjednik društva postaje Damir Mihaljević koji reorganizira DVD Oštarije, obnavlja s vatrogascima vatrogasni dom, te prikuplja novčana sredstva za nabavu vatrogasnog kombija.

Po završetku Domovinskog rata i povratkom većine oštarijskih vatrogasaca s crte bojišnice zdušno se krenulo u obnovu DVD-a. Zatečeno stanje vatrogasnih prostorija, opreme i samog članstva tražilo je promjene koje bi DVD Oštarije vratilo u prijašnju poziciju kada je društvo igralo značajnu ulogu u vatrogasnim krugovima. Neophodna je bila nabava opreme, vozila, uniformi, vraćanje i povećanje članstva te obuka novih kadrova.

Za uspješnu djelatnost vatrogasne organizacije morali su se osigurati financijski temelji koje su nađeni u dobrovoljnom radu, potpori oštarijskog stanovništva i čelništvu općine Josipdol. U samo nekoliko godina obnovljena je vatrogasna cisterna, kupljeno je vatrogasno vozilo kombi za prijevoz vatrogasaca i opreme te se užurbano radi na obnovi i modernizaciji infrastrukture.

Suradnjom s ostalim društvima tadašnje Vatrogasne zajednice grada Ogulina organiziraju se tečajevi za polaganje ispita za vatrogasce, vatrogasne dočasnike i vatrogasne dočasnike I. klase te je omasovljena vatrogasna mladeži ustrojena tamburaška sekcija od 17 članova.

DVD Oštarije pored toga član je Društva hrvatskih žudija, pa nastupa na festivalima za Uskrsni ponedjeljak diljem Hrvatske prezentirajući običaje čuvanja Isusova groba kao jedino takvo hrvatsko kontinentalnodruštvo, uz loborske kuburaše.

O radu društva brinu predsjednici i to: od 1997.do 2001. Damir Mihaljević, od 2001. do 2011. Josip Duić, a od 2011. do danas Anton Božičević sa zapovjednicima Robertom Neralićem, Anton Mihaljevićem od 1997. do 2001., a od 2001.do danas na mjestu zapovjednika 20 godina mijenjali su se Josip Prebeg i Mladen Žilić.

Svi se aktivno uključuju u vatrogasna događanja, druženja, vježbe i natjecanja u početku sa skromnim, a kasnije sve boljim rezultatima. Prilikom natjecenja i druženja vatrogasnih društava, DVD Oštarije steklo je mnogo prijatelja i prijateljskih društava. Između ostalih prijateljstvo nas veže s DVD-om Salinovec s kojim je prilikom proslave 100 godišnjice potpisana Povelja o prijateljstvu.

Proslavu jubilarne 100. godišnjice DVD-a Oštarije 8.9.2002. dočekuje u uređenom domu, s još jednom novom garažom pored vatrogasnog spremišta, koja je sagrađena uz velika odricanja poglavito pok. domara Ivana Duića i sadašnjeg spremištara Zorka Mihaljevića.

Čelništvo općine Josipdol svjesno važnosti DVD-a Oštarije, ispunjava sve svoje financijske obveze čime se malo koje društvo može pohvaliti. Društvo je vrlo uspješno u okviru Područne vatrogasne zajednice Ogulin.

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content