Povijesni razvoj Josipdola

Josipdol je središnje naselje istoimene općine koja se nalazi u južnom dijelu Karlovačke županije. Nalazi se u Potkapelskoj udolini u prostranom polju u kršu, a okružen je brdima Veljunom na zapadu (534 m), Treskavcem na istoku (527 m) i Viničicom na sjeveru (421 m). Područje je naseljeno još od neolitika, što potvrđuju arheološki nalazi, ali se središte prostora pomicalo. U prapovijesti važnija su bila uzvišenja sjeverno i istočno od Josipdola, gdje su se nalazile ilirska gradinska naselja, u srednjem vijeku Modruš je središte i daleko šireg prostora od današnje općine, a od 18. stoljeća naselje Josipdol preuzima centralne funkcije zbog položaja na križištima prometnica koje unutrašnjost Hrvatske povezuju s primorjem, odnosno zbog komunikacija koje okomito na dominantni pravac unutrašnjost-primorje prolaze kroz gorski dio Hrvatske. Ta uloga još će se bolje učvrstiti gradnjom ceste od Ogulina prema Plaškom i dalje, odnosno izgradnjom željezničke pruge Oštarije-Knin.

Općina Josipdol © 2021. Sva prava pridržana.

web: LA/CIS

Skip to content