Još jedan uspješno proveden projekt u Općini Josipdol

Tvrtki u vlasništvu Općine Josipdol – KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o., kao uspješnom prijavitelju odobren je projekt „Nabave komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ prijavljen na natječaj „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“, objavljenog od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020..

Projekt je pripremljen samostalno.

Ilustracija – informativnog karaktera

Projekt je vrijedan 1. 376.416,64 kn uz stopu sufinanciranja od 85%, a s aktivnostima se započinje od ove godine.

Predmet projekta je nabava novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog komunalnog otpada u Općini čime će se doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Razdoblje za provedbu projekta je 12 mjeseci u sklopu kojih će se provesti sve aktivnosti.

Prethodno Stigli dani karnevala, dani pjesme dani šala

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content