JAVNI POZIV ZA UPIS NC

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne Novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne Novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana  cesta u naselju Perašine u k.o. Oštarije ( k.č.br. 4413, 4456/3, 4455, 4454), o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne Novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Josipdol.

Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste izradit će tvrtka GeoCentar BK d.o.o., J.Slavenskog 1, Zagreb.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će  11. svibnja 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Bruno Keresteš koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 12. svibnja 2021. od 09,00  do 11,00 sati u prostorijama Općine Josipdol, Ogulinska 12.

Općina Josipdol

Prethodno Općina Josipdol ostvarila je financijsku potporu za nastavak projekta “Zaželi II “

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content