Javna nabava

Općine Josipdol

Dokumenti

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Sprječavanje korupcije i sukoba interesa (MZOE)

Općina Josipdol © 2021. Sva prava pridržana.

web: LA/CIS

Skip to content