Poljoprivredno zemljište

Općine Josipdol

Osoba zadužena za davanje informacija o poljoprivrednom zemljištu:

Ivanka Turkalj, Pročelnica JUO, ivanka.turkalj@josipdol.hr, kontakt: 099-288-6888

Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera:

Boris Ilovača, komunalni redar, kontakt 098-318-854

Općina Josipdol © 2021. Sva prava pridržana.

web: LA/CIS

Skip to content