Javna rasvjeta

Općine Josipdol

Prijava kvara

Redovito održavanje javne rasvjete u Općini Josipdol podrazumijeva osiguranje ispravnosti rada svih elemenata, a donosi se na izvor svjetlosti, predspojnih sprava, kandelabera, konzola, stupova, kabela, rasvjetnih armatura i zaštitnih sjenila i stakala kao i betonskih temelja i ostalog raznog ovjesnog pribora.

S ciljem zadržavanja što boljeg i zadovoljavajućeg nivoa javne rasvjete, održavanje rasvjete će se vršiti kontinuirano i u naprijed planiranom opsegu.

Odabrani izvođač koji izvodi radove na održavanju javne rasvjete treba po prijavi građana ili nadzora vršiti i samostalnu kontrolu ispravnosti rasvjetnih tijela i ostalih segmenata sustava te o tome obavijestiti nadzor i izvršiti popravak iste.

  • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Josipdol
  • Zakon o cestama
  • Zakon o gradnji
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu
  • Zakon o prostornom uređenju

Ciljevi:

  • smanjenje cijene održavanja i rekonstrukcije postrojenja javne rasvjete
  • povećan broj rasvjetnih tijela  uz isti obim financiranja
  • smanjenje broj godišnjih intervencija i potrošnog materijala
  • zadržati nivo trošenja sredstava na približno istoj razini, bez obzira na izgradnju i povećanje broja novih rasvjetnih tijela.

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content