Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

 • Poboljšanje uvjeta za redovito korištenje nerazvrstanih cesta na području Općine Josipdol
 • Povećanje stupnja sigurnosti prometovanja nerazvrstanim cestama
 • Omogućavanje vršenja radova na investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta.
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Josipdol,
 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Josipdol,
 • Pravilnik o održavanju cesta,
 • Zakon o cestama,
 • Zakon o gradnji,
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu,
 • Zakon o prostornom uređenju,
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama;
 • Organizacija održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća sljedeće poslove održavanja:
 • Ophodnju ceste,
 • Čišćenje kolnika,
 • Popravke asfaltnih površina,
 • Popravke i ugradnju rubnjaka opločnika i slične betonske galanterije,
 • Popravke kolnika od kamenog materijala
 • Održavanje opreme ceste,
 • Košnju trave i održavanje zelenila uz prometnice,
 • Zamjenu i održavanje horizontalne prometne signalizacije,
 • Zamjenu i održavanje vertikalne prometne signalizacije,
 • Zamjenu i održavanje svjetlosne prometne signalizacije,
 • Zimsku službu;

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content