Kućni ljubimci

Prijava

Općina Josipdol propisuje uvjete i načine držanja kućnih ljubimaca na području grada. 

Kazne za zanemarivanje i nanošenje boli životinjama vrlo su visoke. Ako nemate mogućnosti pravilno skrbiti o životinji, nemojte ju uzimati u vlasništvo.

Kao vlasnik, odnosno posjednik životinje, dužni ste o njoj brinuti 24 sata.

Općina Josipdol je donijela Odluku o sufinanciranju kastriranja ženki pasa i mačaka kako bi se smanjio broj napuštenih životinja.

Općina Josipdol sufinancira kastriranje u slijedećim iznosima:

 • 300,00 kn za psa,
 • 200,00 kn za mužjaka psa,
 • 200,00 kn za mačke,
 • 100,00 kn za mužjaka mačke;

Svi zainteresirani stanovnici naše Općine koji žele kastrirati svoje ljubimce mogu se obratiti u Općinu Josipdol sa Zahtjevom za odobrenje sufinanciranja kastracije uz priloženu fotografiju životinje i presliku osobne iskaznice.

Obratiti nam se možete putem ovog kontakt obrasca.

Sklonište za pse

Općina Josipdol ima ugovor s tvrtkom CRPK d.o.o., sklopljen na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu za poslove skloništa za životinje.

Poslovi Skloništa obuhvaćaju:

 • zaprimanje dojava,
 • hvatanje životinja,
 • veterinarsku obradu pasa i mačaka nepoznatog vlasnika,
 • smještaj pasa i mačaka,
 • kastraciju mačaka,
 • cijepljenje protiv bjesnoće, mikročipiranje,
 • eutanaziju i zbrinjavanje lešina pasa i mačaka za koje se nije našla nijedna osoba koja bi je preuzela kao odgovorni vlasnik,
 • te usluge skupljanja napuštenih i izgubljenih ostalih životinja.

Izdvojeno iz Zakona o zaštiti životinja

Članak 51.

 1. Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama.
 2. Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja.
 3. Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.
 4. Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.
 5. Uvjete i način držanja kućnih ljubimaca iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 52.

 1. Vlasnici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom.
 2. Vlasnici iz stavka 1. ovoga članka moraju zbrinuti mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca.
 3. Ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne žele zbrinuti mladunčad kućnih ljubimaca, snose troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.
 4. Ako vlasnici kućnih ljubimaca ne zbrinjavaju mladunčad kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor po utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika.
 5. Ako se na području pojedinih jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave utvrdi veliki broj napuštenih pasa, način i financiranje kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na tom području naredbom može propisati ministar.

Članak 53.

 1. Vlasnik kućnog ljubimca mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje kućnog ljubimca osigurati da životinja nije opasna za okolinu.
 2. Uvjete i način držanja opasnih pasa pravilnikom propisuje ministar.

Članak 54.

 1. Uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi nadležno tijelo.
 2. Uzgajivači kućnih ljubimaca radi donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka moraju osigurati način držanja kućnih ljubimaca u skladu s njihovim potrebama i skrb o njima te ispunjavati uvjete glede objekata u kojima su smješteni kućni ljubimci.
 3. Uzgajivači kućnih ljubimaca moraju biti osposobljeni za njihovo držanje i uzgoj s obzirom na hranidbu, njegu, ponašanje i prepoznavanje stanja bolesti i stresa u životinja te uvjete prijevoza životinja ili osigurati osposobljenost osoblja koje skrbi o kućnim ljubimcima, a ako se uzgajivači samostalno ne skrbe o njima.
 4. Nadležno tijelo vodi upisnik uzgoja iz stavka 1. ovoga članka te ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Ispisano: 5. veljače 2018. 21 Zakon o zaštiti životinja NN 102/17 – na snazi od 26.10.2017.
 5. Način držanja kućnih ljubimaca i uvjete za objekte u skladu sa stavkom 2. ovoga članka te osposobljenost iz stavka 3. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Članak 55.

 1. Posjednik koji drži više od devet pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci u svrhu udomljavanja mora udovoljiti uvjetima iz članka 61. ovoga Zakona u odnosu na uvjete držanja pasa odnosno mačaka i skrb o njima.
 2. Posjednik iz stavka 1. ovoga članka može u svrhu udomljavanja držati samo pse odnosno mačke koje mu je povjerilo na čuvanje sklonište, s kojim ima sklopljen ugovor o tome, a sklonište osigurava označavanje pasa i mačaka te sterilizaciju, vodi propisane evidencije i oglašava pse te mačke u svrhu udomljavanja, a slobodno živuće mačke vraća u prvobitno stanište.
 3. Posjednik iz stavka 1. ovoga članka koji drži više od 20 životinja iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati uvjetima iz članka 61. ovoga Zakona te biti odobren kao sklonište.

Članak 56.

 1. Objekte za privremeni smještaj kućnih ljubimaca u kojima se životinje ostavljaju na čuvanje i skrb o trošku vlasnika može osnovati pravna ili fizička osoba.
 2. Osoblje u objektima iz stavka 1. ovoga članka mora biti osposobljeno za skrb o životinjama ili posjedovati jednako vrijedno iskustvo odnosno znanje o držanju i skrbi za životinje.
 3. Objekti iz stavka 1. ovoga članka ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima koje donosi nadležno tijelo.
 4. Udovoljavanje uvjetima objekata iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje stručno povjerenstvo, koje pruža stručnu pomoć radi donošenja rješenja iz stavka 3. ovoga članka.
 5. Nadležno tijelo vodi upisnik objekata iz stavka 1. ovoga članka te ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama.
 6. Uvjete za objekte iz stavka 1. ovoga članka i osposobljenost osoblja iz stavka 2. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.  

Na temelju Zakona o veterinarstvu (NN br. 82/13 i 148/13) i Pravilnika o označavanju pasa (NN br. 72/10) psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja. 

Kampanja: Pas čipiran, skrbnik miran.

Vidi....

Kampanja: Ne kupuj, udomi.

Više....

Kampanja: Tvoj izbor, tvoja odgovornost.

Više....

Zakonske obveze skrbnika pasa

Više....

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content