Osnovni podaci

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol
047 / 581 - 298
opcina@josipdol.hr

Broj računa, OIB i MB

IBAN: HR32 2400008 1817200003
(Karlovačka banka)

OIB: 65506283455

MB: 2619288

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak – petak: od 07.00 do 15.00 sati

Općina Josipdol © 2021. Sva prava pridržana.

web: LA/CIS

Skip to content