Osoba zadužena za nepravilnosti

Natalija Bokulić

047 / 581 - 298
opcina@josipdol.hr

Temeljem odredbe čl. 43. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine» broj 78/15) utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Čelnik korisnika proračuna dužan je sprječavati rizik nepravilnosti i prijevare te poduzimati radnje protiv njih. On je obvezan imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru, te koja je odgovorna za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara.

 

Nepravilnost predstavlja svako nepridržavanje ili pogrešnu primjenu zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta korisnika proračuna, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama.

Nakon primljene obavijesti o nepravilnosti ili sumnji na prijevaru, čelnik ili osoba zadužena za nepravilnosti poduzet će potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i nadležno tijelo za nepravilnosti i prijevare pri Ministarstvu financija.

U roku 15 dana od dana zaprimanja obavijesti, u pisanom će obliku o poduzetim mjerama obavijestiti osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili prijevaru.

Ostanite u toku s novostima, prijavite se na naš bilten

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Općina Josipdol © 2021. Sva prava pridržana.

web: LA/CIS

Skip to content