Osoba zadužena za nepravilnosti

Natalija Bokulić

047 / 581 - 298
opcina@josipdol.hr

Temeljem odredbe čl. 43. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine» broj 78/15) utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Općina Josipdol © 2021. Sva prava pridržana.

web: LA/CIS

Skip to content