Prijava nepropisno odbačenog otpada

u Općini Josipdol

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” 94/2013) Općina Josipdol obvezna je uspostaviti sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Komunalni nered, odnosno kršenje odredbi Odluka o komunalnom redu, Odluka o nerazvrstanim cestama, Odluka o načinu držanja te uvijetima i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te Odluke o načinu pružanja javne usluge priklupljanja mješanog i biorazgradivog otpada u Općini Josipdol možete prijaviti komunalnom redaru.

Općina Josipdol © 2021. Sva prava pridržana.

web: LA/CIS

Skip to content