Subvencije i naknade iz proračuna

Općine Josipdol

Općina Josipdol donijela je Odluku o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje socijalnih prava.

Korisnici socijalne skrbi su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Općini Josipdol, a mogu biti samci ili obitelji. Općina Josipdol dodjeljuje prava i pomoć korisnicima za podmirenje troškova stanovanja, pravo na jednokratnu pomoć, pravno na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta, te druga prava i pomoći.

Centar za socijalnu skrb Ogulin djeluje i za područje Općine Josipdol, a predstavlja javnu ustanovu koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Općina Josipdol omogućuje roditeljima podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta.

Ukoliko roditelji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje naknade sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine zahtjev će dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu sa potrebnom dokumentacijom.

Ukoliko imate pitanja ili nejasnoća vezano uz predaju Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta možete nazvati Općinu Josipdol, Jedinstveni upravni odjel na broj telefona 047-581-298 ili na mail: opcina@josipdol.hr, službenica Ivana Rendulić. e-mail: ivana.rendulic@josipdol.hr

Općina  Josipdol temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Josipdol dodjeljuje  potpore poljoprivrednicima na području Općine Josipdol i to

  1. Ekološka poljoprivreda
  2. Popravljanje kvalitete tla
  3. Navodnjavanje poljoprivrednih površina
  4. Uzgoj pčelinjih zajednica
  5. Osiguranje usjeva, nasada i stoke
  6. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika
  7. Prezentacija projekata na sajmovima i izložbama
  8. Sufinanciranje aktivnosti udruga i zadruga iz poljoprivrede
  9. Umjetno osjemenjivanje krava i krmača

Zahtjev se podnosi putem obrasca uz prateću dokumentaciju u Jedinstveni upravni odjel općine Josipdol na mail: opcina@josipdol.hr ili osobno u Općinu Josipdol

Dokumenti

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content