Donesena Odluka o započinjanju ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (UPU naselja Josipdol i PPUO Općine Josipdol)


Donosi se Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš zajedničke izmjene planova i to II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja centralne zone mješovite namjene naselja Josipdol i III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol.

Cjeloviti tekst Odluke možete preuzeti putem sljedeće poveznice:

Prethodno Dječji vrtić Josipdol odabran za uključivanje u informatizirani sustav za prijavu i upis djece u vrtić

Općina Josipdol © 2021. Sva prava pridržana.

web: LA/CIS

Skip to content