Aktivirana usluga EKO prijava problema

EKO Prijava je IT rješenje za prijavu problema na određenoj lokaciji. Pogodna je za prijavu komunalnih, građevinskih i cestovnih problema, ali se lako može prilagoditi i ostalim potrebama koje zahtijevaju točan dokaz (foto) i vrijeme problema. Mobilna aplikacija ima jednostavan i brz sustav koji omogućava brzinsku prijavu uz točnost informacija kao i arhivu istih. Korisnik aplikacije mora fotografirati problem i naglasiti koji je razlog fotografiranja dok će aplikacija automatski zapisati lokaciju (adresu), datum i vrijeme fotografije, razlog prijave i na kraju će zabilježiti i tko je poslao prijavu. Naš sustav unutar Općine će instantno primiti sve vaše prijave.

Od korisnika aplikacije zahtijevamo da budu registrirani što možete napraviti preko obrasca na ovim stranicama ili nas kontaktirate na 047/581-298. Razlog zašto se korisnici moraju registrirati je da izbjegnemo prijave koje nemaju nikakve veze s našom općinom i svrhom same aplikacije, a to je da nam svima pomogne da što brže evidentiramo i riješimo komunalne probleme.

Zahtjev za registraciju korisnika, kao i preuzimanje aplikacije potražite na ovoj poveznici:
https://josipdol.hr/311-eko/

Prethodno Primopredaja izvršne vlasti u Općini Josipdol

Službene web stranice Općine Josipdol

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , HR-47303 Josipdol

Uredovno vrijeme:

Pon-Pet: 07.00 – 15.00 h

Dnevni odmor: 10.00 – 10.30 h

Općina Josipdol © 2021-2023. Sva prava pridržana.

web: Lucius Agency

Skip to content