Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Početna Lokalna uprava Općinski načelnik Javne rasprave i prijedlozi
Javne rasprave i prijedlotzi

Inicijativni prijedlog

E-mail Ispis

Temeljem članka 48. Stavak 1. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33101, 60101 vjerodostojno tumačenje,

129105,109/07,125108, 36109, 150111, 144112,19113) Načelnik općine Josipdol Zlatka Mihaljević upućuje na javnu raspravu

INICIJATIVU I PRIJEDLOG

ZA OSNIVANJEM MJESNIH ODBORA, NJIHOVOM BROJU, NAZIVU,

PODRUČJU I GRANICAMA

TE PROVOĐENJE IZBORA ZA RAD MJESNIH ODBORA

Inicijativni prijedlog.pdf

 

Poziv na popunjavanje upitnika u vezi izrade strategije razvoja Općine Josipdol

E-mail Ispis
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 010-01/15-01/14
Urbroj: 2133/13-02-15
Josipdol, 10. srpnja  2015. godinePoštovani,

Općina Josipdol započela je sa izradom Strategije razvoja općine Josipdol. U cilju izrade takvog važnog dokumenta za Općinu Josipdol u želji smo uključiti što veći broj subjekata i prikupiti što veći broj prijedloga kako bi napravili što kvalitetniji dokument koji je izuzetno važan za daljni razvoj naše općine.

Stoga Vas ovim putem pozivamo da popunite upitnik u prilogu ove obavijesti i dostavite ga u Općinu Josipdol putem pošte, osobno, putem faksa (047-581-609)  ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .


Sa poštovanjem,


Načelnik:

Zlatko Mihaljević, ing.građ.
 

Javna rasprava

E-mail Ispis
Temeljem članka 48. Stavak 1. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13) Načelnik općine Josipdol Zlatko Mihaljević upućuje na javnu raspravu

INICIJATIVU I PRIJEDLOG
ZA PREIMENOVANJE „ OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL“
U
OŠ „BOJNIK MILAN TURKALJ“

bojnik Milan Turkalj1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti obavljuje se inicijativa za preimenovanje OŠ Josipdol u OŠ „Bojnik Milan Turkalj“.
2. Javnost i zaniteresirana javnost u postupku savjetovanja može sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi u pisanom obliku.
3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 24. travnja 2015. do 24. svibnja 2015. godine, Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili običnom poštom na adresu; Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.
4. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na svojim internetskim stranicama
OBRAZLOŽENJE
Udruta ratnih veterana 2. gardijske brigade „Gromovi“ uputila je Općini Josipdol pisani prijedlog za preimenovanje OŠ Josipdol u OŠ „Bojnik Milan Turkalj“.
Više...
 

Objava Javne rasprave

E-mail Ispis
Temeljem članka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/2013) , članka 38. Statuta općine Josipdol («Glasnik Karlovačke županije» broj: 16/2013) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst) Općinski Načelnik dana 20. travnja 2015. godine

OBJAVLJUJE
NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti obavljuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom na području Općine Josipdol.
2. Javnost i zaniteresirana javnost u postupku savjetovnja o Nacrtu plana gospodarenja otpadom može sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi u pisanom obliku.
3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 21. travnja 2014. do 21. svibnja 2015. godine, Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili običnom poštom na adresu; Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.
4. Tijekom navedenog razdoblja Općina Josipdol ishoditi će prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadređnog za poslove zaštite okoliša.
5. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na svojim internetskim stranicama.
Načelnik:
Zlatko Mihaljević, ing.građ.
 


Želite biti informirani

Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
Uvjeti i odredbe
Hvala na vašoj prijavi

Općina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poveznice

 

VOJNA POVIJESNA KARTA

 

.tif slikovna datoteka (49MB)

 
 
 
 
 

 

Obavijest o pogrebima

Sofija Turkalj (89)

20.06.1927. - 19.04.2017.

Ukop će se izvršiti na groblju Josipdol

u Petak 21.04.2017. godine  u 14,00 sati