Josipdolski portal

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Natječaji
 

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Josipdol

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JOSIPDOL 
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-01/17-01/ 04
URBROJ: 2133/13-02-17-01
Josipdol, 31. siječnja 2017.  godine

 

Na temelju članka 6.  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja Programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/2015) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 1/2016) Općinski načelnik Zlatko Mihaljević, ing.građ. objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na

području Općine Josipdol

 

Više...
 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva u 2017. godini

E-mail Ispis

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva  u 2017. godini

 

Za financiranja projekata i programa koje provode udruge na području općine Josipdol  iz sredstava proračuna Općine Josipdol.pdf

 

Javni poziv vlasnicima privatnih kuća

E-mail Ispis

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE JOSIPDOL

Josipdol, 15. lipnja 2016.  godine

 

 

JAVNI POZIV

SVIM STANOVNICIMA OPĆINE JOSIPDOL, VLASNICIMA PRIVATNIH KUĆA SA

LIJEPO UREĐENIM OKUĆNICAMA

ZA SUDJELOVANJE U AKCIJI

ZA NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU I BALKON

NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

 

Turistička zajednica Općine Josipdol raspisuje javni  poziv za najljepše uređenu okućnicu i balkon.

Na natječaj spomenute objekte mogu prijaviti stanovnici općine Josipdol, bez obzira na vlasništvo.

Ocjenjivanje uređenosti okućnica privatne kuće ili balkona vršiti će se prema slijedećim kriterijima;

- Cvjetnosti i hortikulturno uređenje ( vlastito održavanje tijekom cijele godine, originalnost uređenja, raznovrsnost bilja ) – maksimalno 5 bodovoa

- Opremljenost ( uređena ograda, kućni broj ) – maksimalno 5 bodova

- Smještaj objekta  na glavnoj prometnici, centru ili u funkciji turizma – maksimalno 5 bodova

- Broj glasova na facebook stranici Općine Josipdol – maksimalno 5 bodova

 

Javni poziv je otvoren od 15. lipnja do 15. kolovoza 2016. godine.

natječaj.pdf

 

 

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta

E-mail Ispis

Temeljem članka 6. Zakona o zakupa i kupoprodaji poslovnog poslovnog prostora («Narodne novine» broj: 125/11, 64/15), te članka 38. Statuta općine Josipdol (

«Glasnik Karlovačke Županije» broj: 16/2013) Općinski Načelnik dana 22. travnja 2016. godine raspisuje

NATJEČAJ
ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE JOSIPDOL

natječaj.pdf

 

 

Program javnih radova "RAD ZA ZAJEDNICU I SEBE"

E-mail Ispis

Općina Josipdol u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje  kroz pakte mjera “RAD ZA ZAJEDNICU I SEBE” u tijeku 2016. godine provodi Program javnih radova.

U Programu javnih radova planira se zapošljavanje 20 radnika.

Uz prijavu ( zamolbu ) je potrebno priložiti;

 

1. životopis

2. preslika osobne iskaznice

3. presliku domovnice

4. presliku svjedodžbe o završenoj školi

5. uvjerenje o nekažnjavanju

6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom mirovinskom stažu

7. izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u JLPRS (NN 86/08, 61/11)

8. potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini prijave na hrvatskom zavodu za zapošljavanje

 

Rok za prijavu: 15.04.2016. godine do 15,00 sati.

 

Osoba za kontakt: Ivanka Turkalj

RAD ZA ZAJEDNICU I SEBE .PDF

 

 

Program javnih radova - pomoć u zajednici

E-mail Ispis

Općina Josipdol u suradnji sa Hrvatskim zavodovom za zapošljavanje kroz paket mjera usmjerenih nezaposlenim ženama  u tijeku 2016. godine provodi

Program javnih radova - pomoć u zajednici.

U Programu javnih radova planira se zapošljavanje 10 radnik/ca.

 

Prijave se podnose u Općinu Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.

Uz prijavu je potrebno priložiti;

- ZAMOLBU

- ŽIVOTOPIS,

- PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE,

-  PRESLIKU DOMOVNICE,

- PRESLIKU SVJEDODŽBE O ZAVRŠENOJ ŠKOLI,

- UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJUM POTVRDA HZMIO O EVIDENTIRANOM RADNOM STAŽU,

- IZJAVA KANDIDATA ZA DA NE POSTOJE ZAPREKE ZA PRIJEM U SLUŽBU IZ ČLANKA15. I 16. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U JLPRS (NN 86/08, 61/11)

 

Rok za prijavu: 24. ožujka 2016. godine.

Osoba za kontakt: Ivanka Turkalj, 047-581-298

 

Prijava potrebe za radnikom  HZZ.docx

 

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama građana

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-01/16-01/ 05
URBROJ: 2133/13-02-16-01
Josipdol, 19. veljače 2016. godine

Na temelju članka 6.  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja Programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/2015) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 1/2016) Općinski načelnik Zlatko Mihaljević, ing.građ. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na
području Općine Josipdol

Tekst natječaja.pdf

Upute za prijavitelje .pdf

Obrazac proračuna projekta ,doc

Obrazac prijave za dodijelu potpore .docx

Obrazac izjave o partnerstvu .doc

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja .docx

   

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje Pročelnika/ce

E-mail Ispis

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JOSIPDOL

Sukladno članku 19. Stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11) načelnik općine Josipdol raspisao je Natječaj

Za imenovanje:

 

1. Pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Josipdol – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Objava natječaja.pdf

Poveznica na objavu u Narodnim Novinama

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 2

Želite biti informirani

Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
Uvjeti i odredbe
Hvala na vašoj prijavi

Općina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poveznice

 

VOJNA POVIJESNA KARTA

 

.tif slikovna datoteka (49MB)

 
 
 
 

 

Obavijest o pogrebima

DRAGAN GAŠPAROVIĆ ( 55)

MODRUŠ 101

07.03.1962. – 05.07.2017.

Ukop će se izvršiti 07.07.2017. u 16,00 sati u groblju Josipdol


 


JURE BOKULIĆ ( 68)

CAREVO POLJE 68

18.08.1948.-07.07.2017.

Ukop će se izvršiti 08.07.2017. u 16,00 sati u groblju Josipdol