Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Sjednice
 

Saziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis
Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća općine Josipdol, KLASA: 021-05/ 13-01 /03 , URBROJ : 2133/13-04-13-17 od 17. 05 .2013 . godine ( .. Glasnik Karlovaćke županije" broj: 49/2013) ,

SAZIVAM

9. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol , koja će se održati dana 1.lipnja 2015. godine
(ponedjeljak) u prostorijama općine Jos ipdol. Ogulinska ulica 12, sa početkom u 18,00 sati.
 

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2014. godinu .pdf

ODLUKA o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od rujna 2014. do ožujka 2015. godine .pdf

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Oštarije za 2014. godinu . pdf

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Josipdol za 2014. godinu .pdf

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Policijske postaje Ogulin na području općine Josipdol za 2014. godinu .pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU .pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU .pdf

GODIŠNJI PLAN davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2015. godini .pdf

ODLUKU o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Josipdol za 2014. godinu .pdf

ODLUKU o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog Vijeća Općine Josipdol .Pdf

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE JOSIPDOL U 2014. GODINI .pdf

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih općine Josipdol .pdf

ODLUKU o izradi Strategije razvoja Općine Josipdol .pdf

ZAKLJUČAK ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA na području Općine Josipdol u 2014. godini.pdf

ZAKLJUČAK o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Josipdol za 2015. godinu.pdf


 

Saziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis
Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća općine Josipdol, KLASA: 021-05/ 13-01 /03 , URBROJ : 2133/13-04-13-17 od 17. 05 .2013 . godine ( .. Glasnik Karlovaćke županije" broj: 49/2013) ,

SAZIVAM

8. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol , koja će se održati dana 20. ožujka 2015 g. (petak)
u prostorijama općine Josipdol, Ogulinska ulica 12. sa početkom u 13,00 sati.
 

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU .pdf

ODLUKU O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE .pdf

ODLUKU O PRIHVAĆANJU PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE.pdf

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU .pdf

ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Josipdol za 2015. godinu .pdf

ODLUKU O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA JOSIPOL ZA 2015. GODINU .pdf

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2014. GODINU .pdf

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU .pdf

PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015. GODINU .pdf

PROGRAM UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2015. GODINU .pdf

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL U 2015. GODINI .pdf

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL ZA 2015. GODINU .pdf

SOCIJALNI_PROGRAM_ZA_2015_GODINU .pdf

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE l NABAVE OPREME ZA 2015. GODINU .pdf

ODLUKA o prihvaćanju plana nabave za 2015. godinu .pdf

ODLUKU o povratu dodijeljene pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica elementarne nepogode u Državni proračun .pdf

ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra puta na k.č. broj. 3992/L 3995 '2. 3994/2 u K.O. Oštarije.pdf

ODLUKA o donošenju ispravke greške u Prostornom planu uređenja Općine Josipdol - Izmjene i dopune.pdf

 

Izvješće sa 7. sjednice Općinskog vijeća

E-mail Ispis

ImageDana 18. prosinca 2014. godine, u prostorijama Općine Josipdol, sa početkom u 13,00 sati održana je 7. sjednica Općinskog vijeća općine Josipdol.
Sjednici su bili nazočni svi vijećnici  Općinskog vijeća.
Na sjednici Općinskog vijeća donesene su sljedeće odluke;

 

 

Više...
 

Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća

E-mail Ispis

Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Josipdol.pdf

 

       


Stranica 3 od 5

Želite biti informirani

Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
Uvjeti i odredbe
Hvala na vašoj prijavi

Općina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poveznice

 

VOJNA POVIJESNA KARTA

 

.tif slikovna datoteka (49MB)

 
 
 
 
 

 

Obavijest o pogrebima

Sofija Turkalj (89)

20.06.1927. - 19.04.2017.

Ukop će se izvršiti na groblju Josipdol

u Petak 21.04.2017. godine  u 14,00 sati