Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Sjednice

Saziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Temeljem članka 18. i 85 . Poslovnika Općinskog vijeća općine Josipdol, KLASA: 021-05113-01/03, URBROJ: 2133/ 13-04-13-17 od 17.05.2013. godine ( „Glasnik Karlovačke Županije" broj: 49/2013) ,

SAZIVAM

11. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol, koja će se održati dana 6. studeni 2015. godine

(petak) u prostorijama općine Josipdol, Ogulinska ulica 12, sa početkom u 13,00 sati.

 

Saziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol .pdf

 

   

Saziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis
Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća općine Josipdol, KLASA: 021-05/ 13-01 /03 , URBROJ : 2133/13-04-13-17 od 17. 05 .2013 . godine ( .. Glasnik Karlovaćke županije" broj: 49/2013) ,

SAZIVAM

10. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol , koja će se održati dana 30.srpnja 2015. godine
(četvrtak) u prostorijama općine Josipdol. Ogulinska ulica 12, sa početkom u 13,00 sati.
   

Saziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis
Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća općine Josipdol, KLASA: 021-05/ 13-01 /03 , URBROJ : 2133/13-04-13-17 od 17. 05 .2013 . godine ( .. Glasnik Karlovaćke županije" broj: 49/2013) ,

SAZIVAM

9. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol , koja će se održati dana 1.lipnja 2015. godine
(ponedjeljak) u prostorijama općine Jos ipdol. Ogulinska ulica 12, sa početkom u 18,00 sati.
 

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2014. godinu .pdf

ODLUKA o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od rujna 2014. do ožujka 2015. godine .pdf

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Oštarije za 2014. godinu . pdf

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Josipdol za 2014. godinu .pdf

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Policijske postaje Ogulin na području općine Josipdol za 2014. godinu .pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU .pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU .pdf

GODIŠNJI PLAN davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2015. godini .pdf

ODLUKU o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Josipdol za 2014. godinu .pdf

ODLUKU o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog Vijeća Općine Josipdol .Pdf

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE JOSIPDOL U 2014. GODINI .pdf

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih općine Josipdol .pdf

ODLUKU o izradi Strategije razvoja Općine Josipdol .pdf

ZAKLJUČAK ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA na području Općine Josipdol u 2014. godini.pdf

ZAKLJUČAK o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Josipdol za 2015. godinu.pdf


 

Saziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis
Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća općine Josipdol, KLASA: 021-05/ 13-01 /03 , URBROJ : 2133/13-04-13-17 od 17. 05 .2013 . godine ( .. Glasnik Karlovaćke županije" broj: 49/2013) ,

SAZIVAM

8. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol , koja će se održati dana 20. ožujka 2015 g. (petak)
u prostorijama općine Josipdol, Ogulinska ulica 12. sa početkom u 13,00 sati.
 

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU .pdf

ODLUKU O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE .pdf

ODLUKU O PRIHVAĆANJU PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE.pdf

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU .pdf

ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Josipdol za 2015. godinu .pdf

ODLUKU O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA JOSIPOL ZA 2015. GODINU .pdf

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2014. GODINU .pdf

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU .pdf

PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015. GODINU .pdf

PROGRAM UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2015. GODINU .pdf

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL U 2015. GODINI .pdf

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL ZA 2015. GODINU .pdf

SOCIJALNI_PROGRAM_ZA_2015_GODINU .pdf

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE l NABAVE OPREME ZA 2015. GODINU .pdf

ODLUKA o prihvaćanju plana nabave za 2015. godinu .pdf

ODLUKU o povratu dodijeljene pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica elementarne nepogode u Državni proračun .pdf

ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra puta na k.č. broj. 3992/L 3995 '2. 3994/2 u K.O. Oštarije.pdf

ODLUKA o donošenju ispravke greške u Prostornom planu uređenja Općine Josipdol - Izmjene i dopune.pdf

 

Izvješće sa 7. sjednice Općinskog vijeća

E-mail Ispis

ImageDana 18. prosinca 2014. godine, u prostorijama Općine Josipdol, sa početkom u 13,00 sati održana je 7. sjednica Općinskog vijeća općine Josipdol.
Sjednici su bili nazočni svi vijećnici  Općinskog vijeća.
Na sjednici Općinskog vijeća donesene su sljedeće odluke;

 

 

Više...
 

Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća

E-mail Ispis

Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Josipdol.pdf

 

 


Stranica 3 od 5

Želite biti informirani

Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
Uvjeti i odredbe
Hvala na vašoj prijavi

Općina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poveznice

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA JOSIPDOL

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 940-01/17-01/ 36

UR.BROJ: 2133/13-01-17-01

JOSIPDOL, 30. lipnja 2017. godine

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je

izvedena nerazvrstana cesta u Josipdolu, Karlovačka ulica


1. NC JOSIPDOL broj 17. - DRŽAVNA DESTA D-23- GROBLJE JOSIPDOL-PRISTUPNA

CESTA PREMA GROBLJU JOSIPDOL - k.č.br. 150, k.o. Josipdol

 

2. NC JOSIPDOL broj 18. - DRŽAVNA CEST A D-23 - ODVOJAK

KARLOVAČKA ULICA - k.č.br. 156/3 , k.o. Josipdol

 

Općina Josipdol, kao nositelj prava upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Josipdol, započinje se postupkom evidentiranja navedene nerazvrstane ceste u Josipdolu.

 

 

VOJNA POVIJESNA KARTA

 

.tif slikovna datoteka (49MB)

 
 
 
 

 

Obavijest o pogrebima

DRAGAN GAŠPAROVIĆ ( 55)

MODRUŠ 101

07.03.1962. – 05.07.2017.

Ukop će se izvršiti 07.07.2017. u 16,00 sati u groblju Josipdol

l


 


JURE BOKULIĆ ( 68)

CAREVO POLJE 68

18.08.1948.-07.07.2017.

Ukop će se izvršiti 08.07.2017. u 16,00 sati u groblju Josipdol