Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Početna Sjednice Sjednice-saziv_2013-2017
Sjednice-saziv_2013-2017


14. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

ZAKLJUČAK o provedenoj javnoj raspravi za osnivanje mjesnih odbora na području općine Josipdol.pdf

ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Josipdol.pdf

ODLUKA o utvrđivanju ekonomske cijene u Dječjem vrtiću Josipdol.pdf

Zaključak o odbijanju Prigovora ŽU Katarine i DPD Sv. Ivan Pavao II.pdf

ODLUKA o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centralne zone mješovite namjene naselja Josipdol.pdf

ODLUKA o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol.pdf

ODLUKA o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Modruš.pdf

ODLUKA o prihvaćanju prijedloga prvih Izmjena i dopuna proračuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Josipdol za 2016. godinu.pdf

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE lNFRASTRUKTURE I NABAVE OPREME ZA 2016. GODINU.pdf

ODLUKA o prihvaćanju prijedloga prvih Izmjena i dopuna proračuna općine Josipdol za 2016. godinu.pd

Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf

 

Saziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća općine Josipdol ( .. Glasnik Karlovačke Županije " broj: 49/2013. ,),

 

SAZIVAM

14. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol koja će se održati dana  20. lipnja 2016. godine (ponedjeljak) u prostorijama općine Josipdol, Ogulinska ulica 12. sa početkom u 14.00 sati.

 

 

Saziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol.pdf

 

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Turističke zajednice Općine Josipdol za 2015. godinu.pdf

- Izvršenje proračuna Turističke zajednice Općine Josipdol za 2015.godinu.pdf

ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Josipdol za 2015. godinu.pdf

OPĆINA JOSIPDOL - Izvršenje Proračuna za 2015 - opći dio.pdf

OPĆINA JOSIPDOL - Izvršenje Proračuna za 2015 - organizacijska klasifikacija.pdf

OPĆINA JOSIPDOL - Izvršenje Proračuna za 2015 - programska klasifikacija.pdf

OPĆINA JOSIPDOL - Izvršenje Proračuna za 2015 - ekonomska klasifikacija.pdf

ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2015.godinu.pdf

Dječji vrtić Josipdol - Izvršenje Proračuna - opći dio - 2015.pdf

Dječji vrtić Josipdol - Izvršenje Proračuna - programska klasifikacija -2015.pdf

Dječji vrtić Josipdol - Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji -2015.pdf

Dječji vrtić Josipdol - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji - 2015.pdf

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika.pdf

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf

Izvješće o izvršenju Programa u sportu za 2015. godinu.pdf

Izvješće o izvršenju socijalnog Programa za 2015. godinu.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu.pdf

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf

Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji.pdf

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Josipdol.pdf

Odluka o darovanju računala Osnovnoj školi Josipdol.pdf

Odluka o izboru članova Savjeta mladih općine Josipdol.pdf

Odluka o davanju suglasnosti za legalizaciju gospodarskog objekta.pdf

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2015. godini.pdf

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Josipdol za 2016. godinu.pdf

Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Josipdol u 2015. godini.pdf

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Josipdol za period od 2016 do 2019 godine.pdf

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Josipdol za razdoblje od 2016 do 2018.pdf

 

 

 

 

 

 

Saziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije" broj: 49/2013),

SAZIVAM

13. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol koja će se održati dana 18. ožujka 2016. godine

(petak) u prostorijama općine Josipdol, Ogulinska ulica 12, sa početkom u 13,00 sati.

 

Saziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol.pdf

 

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

ODLUKU o prihvaćanju prijedloga Proračuna općine Josipdol za 2016. godinu.pdf

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Josipdol za 2016. godinu.pdf

ODLUKU o prihvaćanju prijedloga trećih Izmjena i dopuna proračuna općine Josipdol za 2015. godinu.pdf

ODLUKA o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog Vijeća Općine Josipdol .pdf

ODLUKA o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana prorčunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2016. godinu.pdf

ODLUKA o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana proračunskog korisnika Turističke zajednice općine Josipdol za 2016. godinu.pdf

ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća općine Josipdol.pdf

ODLUKA o otpisu dospjele i nepodmirene naknade za koncesiju.pdf

ODLUKA o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakupljeni poslovni prostor u poslovnoj zoni „Vojarna II" Oštarije .pdf

ODLUKA o ugostiteljskoj djelatnosti.pdf

ODLUKA O izmjenama i dopunama Odluke o grobljima.pdf

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE.pdf

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE JOSIPDOL ZA 2016. GODINU.pdf

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2016. GODINU.pdf

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU.pdf

PROGRAM UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU.pdf

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2016. GODINU.pdf

PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2016. GODINU.pdf

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL ZA 20 16. GODINU.pdf

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVE OPREME ZA 2016. GODINU .pdf

PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU OPĆINE JOSIPDOL ZA 2016. GODINU .pdf

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL U 2016. GODINI.pdf

 

 

 


Stranica 3 od 9
Baner

Ostalo

Općina Josipdol,

Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol


OIB: 65506283455
MB: 2619288

Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poslovni račun
HR32 2400008 1817200003
Karlovačka banka

uredovno vrijeme

Ponedeljak

11,00 - 14,00 sati

Četvrtak

08,00 - 10,00 sati

11,00-13,00 sati


Želite biti informirani

Закажите монтаж системы отопления по лучшей цене в Киеве
Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
captcha 
Uvjeti i odredbe

Poveznice


.tif slikovna datoteka

© Općina Josipdol | sva prava zadržana | uvjeti korištenja