Josipdolski portal

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Sjednice

Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Nakon provedenih lokalnih izbora, danas je održana, prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol.

Sjednicu je do utvrđivanja prvog izabranog člana  s kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova vodila predstavnica Ureda državne uprave u Karlovačkoj Županiji, gđa Marica Dančulović.

Izabrana je Mandatna komisija  koja je izvjesitla općinske vijećnike o provedenim izborima i  novom sastavu Općinskog vijeća.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Josipdol su: ispred Hrvatske demokratske zajednice -  Josip Vukelić, Dragan Rudančić, Ruža Neralić, Milan Neralić, Ivana Bokulić, Dražen Gračanin, Danica Žanić, Sanja Gerić, Veseljko Šegan, ispred Kolacije SDP i HSU - Milana Turkalj, ispred Kandidacijske liste grupe birača - Zdravko Jandrlić, Miko Moguš i Tea Turkalj. Kao predstavnik sprske nacionalne manjine u Općinsko vijeće općine Josipdol izabran je Đuro Boca ispred Knadidacijske liste grupe birača nositelja Zdravka Jandrlića.

Nakon svečane prisege novoizabranih općinskih vijećnika za predsjednika Općinskog vijeća izbran je Josip Vukelić, a za njegovog zamjenika Dragan Rudančić.

Više...
 

Saziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Saziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol


Za petak, 9. lipnja 2017. godine u 10,00, sazvana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol.

Konstuirajuću sjednicu  je sukladno Zakonu  o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj: 144/12, 121/16) sazavla je Presojnica Ureda državne uprave u Karlovačkoj Županiji, Ines Pavlačić.

Saziv.pdf

 

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Turističke zajednice .pdf

Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2017. godinu .pdf

Odluka o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol .pdf

Izvješće o izvršenju Programa u sportu za 2016. godinu .pdf

Izvješće o izvršenju socijalnog Programa za 2016. godinu .pdf

Izvješće o provedbi Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje na području Općine Josipdol u 2016. godini .pdf

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2016. godinu .pdf

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2016. godinu .pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu .pdf

Odluka o rashodovanju imovine  .pdf

Statutarna odluka o Izmjenaama i dopunama Statuta Općine Josipdol .pdf

Odluka o razriješenju i imenovanju .pdf

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Josipdol .pdf

Izvješće o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika .pdf

Izvješće o prihvaćanju Izvješća o radu Pročelnice Jednistvenog upravnog odjela .pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenim postupcima javne nabave .pdf

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2017. godini .pdf

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Josipdol za 2017. godinu .pdf

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Josipdol za financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Josipdol .pdf

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog Doma Oštarije .pdf

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Josipdol za razdoblje 2016.-2020. godine .pdf

Odluka o izradi strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva Općine Josipdol za period od 2017. do 2025. godine .pdf

Odluka o dodjeli financijske pomoći obitelji Kirasić .pdf

Odluka o usvajanju drugih Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Josipdol .pdf

Odluka o usvajanju Cijalnih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centralne zone mješovite namjene naselja Josipdol .pdf

Odluka o davanju suglasnosti za otkup zemljišta za potrebe izgradnje sportske školske dvorane u Oštarijama .pdf

 

....u procesu objavljivanja...

 

 

Saziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis
Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinsko Vijeće
Klasa: 021-05116-01 l 09
Urbroj: 2133/13-04-16-01
Josipdol, 05. travnja 2017. godine
Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke Županije" broj: 49/2013,42/2015),
SAZIVAM
20. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol koja će se održati dana 12. travnja 2016. godine
(srijeda) u prostorijama općine Josipdol, Ogulinska ulica 12, sa početkom u 13,00 sati.
   

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Odluka o prihvačanju prijedloga Proračuna Općine Josipdol za 2017.godinu.pdf

Odluka o prjhvaćanju prijedloga financijskog plana Dječjeg vrtića Josipol za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme za 2016. godinu.pdf

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Josipdol za 2017. godinu.pdf

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

Odluka o isplati naknada za prisustvovanje sjednicama općinskog vijeća.pdf

Program javnih potreba u sportu na području općine josipdol za 2017. godinu.pdf

Procedura o postupanju proračunskih korisnika u radu lokalne riznice Općine Josipdol.pdf

Godišnji plan davanja koncesija za 2017. godinu.pdf

Odluka o prihvaćanju projekcije proračuna za razdoblje od 2017. do 2019. godine.pdf

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Joslpdol za 2017. godinu.pdf

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu.pdf

Odluka o prihvaćanju plana razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine.pdf

Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu.pdf

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme za 2017. godinu.pdf

Socijalni program Općne Josipdol za 2017. godinu.pdf

Odluka o prihvaćanju prijedloga trećih izmjena i dopuna proračuna Općine Josipdol za 2016. godinu.pdf

Odluka o prihvaćanju prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol za 2016. godinu.pdf

Odluka o prihvaćanju Plana rada savjeta mladih za 2017. godinu.pdf

Odluka o prihvaćanju prijedloga financijskog plana dječjeg vrtića Josipol za 2017. godinu.pdf


 

Saziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Republika Hrvatska

Karlovačka Županija

Općina Josipdol

Općinsko Vijeće

Klasa: 021-05116-01 l 09

Urbroj: 2133/13-04-16-01

Josipdol, 14. prosinca 2016. godine

Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke Županije" broj: 49/2013,42/2015),

SAZIVAM

18. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol koja će se održati dana 22. prosinca 2016. godine

(četvrtak) u prostorijama općine Josipdol, Ogulinska ulica 12, sa početkom u 13,00 sati.

Saziv.pdf

   

Saziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Temeljem članka 18. i 85. Poslovnilka Općinskog vijeća općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije·· broj: 49/2013.)

SAZIVAM

17. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol koja će se održati dana 20. listopada 2016.

godine (četvrtak) u prostorijama općine Josipdol. Ogulinska ulica 12. sa početkom u 18.00 sati.

Saziv.pdf

   
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 5

Želite biti informirani

Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
Uvjeti i odredbe
Hvala na vašoj prijavi

Općina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poveznice

 

VOJNA POVIJESNA KARTA

 

.tif slikovna datoteka (49MB)

 
 
 
 

 

Obavijest o pogrebima


JURE BOKULIĆ ( 75)

22.05.1942. - 02.06.2017.

Ukop će se izvršiti na groblju Josipdol

06.06.2017. u 14,00 sati


 

Anka Lončarić (86)

13.11.1930. - 31.05.2017.

Ukop će se izvršiti na groblju Oštarije

02.06.2017. godine u 17 sati