Josipdolski portal

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Odluke općinskog načelnika

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga ciljanih ll izmjena i dopuna Prostornog plana općine Josipdol

E-mail Ispis

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga ciljanih ll izmjena i dopuna Prostornog plana općine Josipdol i

Prijedloga Urbanističkog plana zone centralne namjene naselja Josipdol

te njihovom upućivanju u javnu raspravu

Zaključak.pdf

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi Strateške procjene utjecaja na okoliš ciljanih izmjena i dopuna PPUO općine Josipdol i ciljanih izmjena i dopunu upu naselja Josipdol

E-mail Ispis

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj: 80/ 13, 153/ 13 i 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne

novine", broj 64: /08) i članka 33. i 38. Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije, broj: 16/2013). Općinski načelnik Općine Josipdol, dana 18. siječnja 2016. godine, donosi

ODLUKU o

započinjanju postupka ocjene

o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

ciljanih izmjena i dopuna PPUO općine Josipdol

i ciljanih izmjena i dopunu upu naselja Josipdol

Odluka.pdf

 

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja općine Josipdol 2015-2020.

E-mail Ispis

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj: 80/ 13, 153/ 13 i 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne

novine", broj 64: /08) i članka 33. i 38. Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije, broj: 16/2013). Općinski načelnik Općine Josipdol, dana 18. siječnja 2016. godine, donosi

ODLUKA

o započinjanju postupka ocjene

o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

za Strategiju razvoja općine Josipdol 2015-2020.

Odluka.pdf

   

ODLUKA o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Josipdol

E-mail Ispis

Republika Hrvatska

Karlovačka Županija

Općina Josipdol

Općinsk i načelnik

Klasa: 022-06/ 16-0 I /27

Urbroj: 2133/ 13-01-16-0 I

Josipdol , 15. rujna 2016. godine

ODLUKA
o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka

u Osnovnoj školi Josipdol

odluka.pdf

 

ODLUKA O KORIŠTENJU DRUŠTVENIH DOMOVA I OSTALIH NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

E-mail Ispis

Republika Hrvatska

Karlovačka Županija

Općina Josipdol

Općinski Načelnik

KLASA: 022-06/16-0 I/ 25

URBROJ: 2133/13-01-16- 01

Josipdol, 20. srpnja 2016. godine

Temeljem članka 38. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije" broj: 16/2013) i članka 5. Odluke o upravljanju nekretninama na području općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije', broj: 31 /2015), Načelnik općine Josipdol Zlatko Mihaljević, donosi

ODLUKU O KORIŠTENJU DRUŠTVENIH DOMOVA I OSTALIH NEKRETNINA

NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

Odluka.pdf

 

Odluka o sufinanciranju prijevoza srednjoškolskih učenika

E-mail Ispis

Temeljem članka 48. Zakona o loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj: 33101, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 43. Statuta općine Josipdol („Glasnik Karlovačke

Županije"broj: 16/2013), Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza učenika srednj ih škola u razdoblju s iječanj - ožujak 2016. godine („Narodne novine"

broj: 140/2015) i Odluke Župana Karlovačke Županije, KLASA 010-01 / 16-01 /04, URBROJ: 2 133/ 1- 02/07-16-06 od 30.03.2016. Općinski načelnik Zlatko Mihaljević dana 30. ožujka 2016. godine donosi

 

Odluku
o sufinanciranju prijevoza srednjoškolskih učenika sa prebivalištem
na području Općine Josipdol

Odluka.pdf

   
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 4

Želite biti informirani

Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
Uvjeti i odredbe
Hvala na vašoj prijavi

Vrijeme danas i sutra

Find more about Weather in Josipdol, RH
Više o vremenu

Općina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poveznice

 

VOJNA POVIJESNA KARTA

 

.tif slikovna datoteka (49MB)