Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Josipdolski portal
 

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta u 2017. godini

E-mail Ispis

Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 20/13) i članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije u2017.g. (Glasnik Karlovačke županije br. 47b/16 ), župan donosi

 

ODLUKU

o ostvarivanju prava na naknadu za

opremu novorođenog djeteta u 2017.

Odluka.pdf

Zahtjev.doc

 

   

OBAVIJEST U SVEZI PLAĆANJA BORAVIŠNE PRISTOJBE

E-mail Ispis

TZ OPĆINE JOSIPDOL

OBAVIJEST

U SVEZI PLAĆANJA BORAVIŠNE PRISTOJBE

 

Boravišna pristojba

Sredstva prikupljena od boravišne pristojbe namjenski se koriste za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu.

Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju.  Plaćaju je pod jednakim uvjetima domaći i strani državljani.

Broj računa za uplatu boravišne pristojbe

HR31 1001005 1717204744

MODEL: HR67- OIB iznajmljivača

Visina boravišne pristojbe:

Više...
 

Saziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Republika Hrvatska

Karlovačka Županija

Općina Josipdol

Općinsko Vijeće

Klasa: 021-05116-01 l 09

Urbroj: 2133/13-04-16-01

Josipdol, 14. prosinca 2016. godine

Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke Županije" broj: 49/2013,42/2015),

SAZIVAM

18. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol koja će se održati dana 22. prosinca 2016. godine

(četvrtak) u prostorijama općine Josipdol, Ogulinska ulica 12, sa početkom u 13,00 sati.

Saziv.pdf

 

NACRT PLANA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JOSIPDOL 2016-2020

E-mail Ispis

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33/01,60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/ 11, 144/12, 19/ 13- pročišćeni tekst) Općinski Načelnik dana 12. siječnja 2017. godine

OBJAVLJUJE

NACRT PLANA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JOSIPDOL

2016-2020

1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti objavljuje se acrt prijedloga

Strategije razvoja Općine Josipdol 2016-2020.

2. Javnost i zaniteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Strategije razvoja

Općine Josipdol 2016 - 2020 može sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi u

pisanom obliku.

3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 13. siječnja 2017. do 13.

veljače 2017. godine, Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ili običnom poštom na adresu: Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.

4. Tijekom navedenog razdoblja Općina Josipdol provesti će postupak ocjene o potrebi strateške

procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja općine Josipdol.

5. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost

o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na svojim internetskim stranicama.

 

Načelnik

Zlatko Mihaljević ing.građ.

 

Više...
   

Nepovoljni vremenski uvjeti

E-mail Ispis

VAŽNO UPOZORENJE

Obavještavaju se stanovnici Općine Josipdol da o nepovoljnim vremenskim uvjetima u razdoblju od 4. do 10. siječnja 2017. godine, te se mole da ukoliko dodatnih saznanja o starim i nemoćnima kojima je potrebita dodatna pomoć da o istome izvijeste Općinu Josipdol na kontakt telefon: 047-581-298, 581-633, gđu Ružu Magdiić

 

Općina Josipdol, načelnik Zlatko Mihaljević, ing.građ.

Upozorba DHMZ.pdf

 

OBAVIJEST O PLAĆANJU ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE JOSIPDOL

E-mail Ispis

OBAVIJEST

O PLAĆANJU ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

OPĆINE JOSIPDOL

Obveza plaćanja članarine propisana je Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 152/08, 88/10, 110/15; nadalje Zakon).

Obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici su pravne i fizičke osobe koje u turističkoj općini ili gradu imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, a koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. Međutim, ako se pravna osoba s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna, ne treba plaćati članarinu.

Visina članarine ovisi o skupini u koju je djelatnost obveznika razvrstana, o turističkom razredu naselja u kojem je sjedište ili poslovna jedinica osobe te o propisanoj stopi.

 

Adventske svijeće ispred Općinoe Josipdol

E-mail Ispis

Općina Josipdol i Turistička zajednica općine Josipdol su na novouređenom prilazu općine postavili adventske svijeće radi ljepšeg adventskog ugođaja.

 

 

Prvu adventsku svijeću upalio je Načelnik općine Josipdol Zlatko Mihaljević.

 

Više...
 


Stranica 7 od 51

Želite biti informirani

Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
Uvjeti i odredbe
Hvala na vašoj prijavi

Općina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poveznice

 

VOJNA POVIJESNA KARTA

 

.tif slikovna datoteka (49MB)

 
 
 
 
 

 

Obavijest o pogrebima

Marija Mihanić (90)

30.06.1926. - 23.05.2017.

s prebivalištem u Rijeci, Škudarovska 8

Ukop će se izvršiti na groblju Josipdol

25.05.2017. godine u 15 sati


 

TOMO ANTONČIĆ (92)

12.11.1924.-19.05.2017.

UKOP 20.05.2017. u 16,00 SATI

NA GROBLJU MODRUŠ, KOCALJ