Josipdolski portal

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Josipdolski portal

Cijenik ostalih usluga

E-mail Ispis

Cijenik ostalih usluga.pdf

 

Više...
   

Cjenik pogrebnih usluga

E-mail Ispis

Cjenik pogrebnih usluga.pdf

 

Više...
 

Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

E-mail Ispis

NATJEČAJ

za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kuna, a svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Stoga je moguće ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,  usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća.

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Natječaj i dokumentacija .zip

ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PREMA STUPNJU RAZVIJENOSTI (narodne novine)

 

 

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata - Javni natječaj

E-mail Ispis

Na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2018. – 2020. godine, članka 169. stavka 1. točke h) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), te članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje

Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

 

Predmet ovoga javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za dodjelu bespovratnih sredstava, sukladno Strateškom planu Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2018.-2020. godine.

Dokumenti

 

Poziv svim braniteljima i članovima njihovih obitelji

E-mail Ispis

Cijenjeni,

U organizaciji Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata Županijske skupštine Karlovačke županije i Ministarstva hrvatskih branitelja, nadnevka 01. veljače 2018. (četvrtak) u Slunju će se održati javna tribina sa temom;

 

“Predstavljanje Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i tumačenja vezana za primjenu zakona”.

 

Javna tribina održati će se u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9, sa početkom u 11:00 sati; na istoj će tumačenja primjene zakona izložiti predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja.

 

Molimo o navedenom obavijestite (pozovete) udruge proistekle iz Domovinskog rata koje djeluju na vašem području.

 

S poštovanjem,

Općinski načelnik Zlatko Mihaljević ing.građ.

 

Saziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol

E-mail Ispis

Saziv aza 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol.pdf (dopunjeno 29.01.2018.godine)

Ažurirano: Ponedjeljak, 29 Siječanj 2018 18:03
   

JAVNA RASPRAVA-Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu

E-mail Ispis

KLASA: 010-01/17-01/322
URBROJ: 2133/1-05/05-18-56

 

Poštovani,

obavještavam Vas da od 22. siječnja do 23. veljače 2018. traje javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj (područje Projekta 3). Projektni dokumenti za javnu raspravu dostupni su na mrežnim stranicama Karlovačke županije (https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/javna-rasprava-projekt-3.html).

Obavijest o početku javne rasprave potrebno je objaviti na mrežnim stranicama grada/općine, kao i na drugim mjestima dostupnim zainteresiranoj javnosti.

S poštovanjem,
Koordinator Županijskog programa
 

Natječaj za radno mjesto

E-mail Ispis

Klasa: 112-01/18-01/ 01

Urbroj: 2133/13-02-18-02 od 15. I. 2018.    (231)

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/2008 i 61/2011), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Josipdol raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

– referent za računovodstvo i administrativni referent – 1 izvršitelj.

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 

Više...
 


Stranica 2 od 62
Baner
Baner

Ostalo

Općina Josipdol,

Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol


OIB: 65506283455
MB: 2619288

Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poslovni račun
HR32 2400008 1817200003
Karlovačka banka

 


Želite biti informirani

Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
Uvjeti i odredbe

Poveznice


.tif slikovna datoteka

© Općina Josipdol | sva prava zadržana | uvjeti korištenja