Josipdolski portal

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Općina Josipdol

Adventske svijeće ispred Općinoe Josipdol

E-mail Ispis

Općina Josipdol i Turistička zajednica općine Josipdol su na novouređenom prilazu općine postavili adventske svijeće radi ljepšeg adventskog ugođaja.

 

 

Prvu adventsku svijeću upalio je Načelnik općine Josipdol Zlatko Mihaljević.

 

Više...
 

Osnivanje zemljišnih knjiga za K.O. Modruš

E-mail Ispis

OGLAS

Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH Klasa: 932-01/16-01/353 Ur.br.: 514-04-03-02-16-02 od 20. lipnja 2016. godine pokrenut je postupak za osnivanje zemljišne knjige za područje K.O. Modruš.

 

Pozivaju se svi pojedinci, osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta te sve zainteresirane osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da stave svoju prijavu prava vlasništva te da uz istu dostave isprave na kojima temelje svoje pravo vlasništva sve do 01. rujna 2017. g.

 

Po proteku roka za stavljanjem prijava prava vlasništva donijet će se odluka o otvaranju zemljišne knjige te će se svi upisi u zemljišnu knjigu za osnovanu zemljišnu knjigu za K.O. Modruš smatrati istinitim.


U Ogulinu, dana 14. studenog 2016.g.

Zemljišno knjižni sudac:

Marijanka Cindrić Županić

Oglas.pdf

 

Plan proračuna za 2017. godinu

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA JOSIPDOL

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-06/16-01/ 35

UR.BROJ: 2133/13-01 -15-01

Josipdol, 11. studeni 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JOSIPDOL

Temeljem članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj: 87/08, 136/1215/ 15) i članka 48. Stavak 1. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne

Novine» broj: 33/01, 60101 - vjerodostojno tumačenje. 129/05,109/07,125/08, 36/09) Načelnik općine Josipdol Zlatko Mihaljević, ing.građ „ utvrđuje

PRIJEDLOG

PRORAČUNA OPĆINE JOSIPDOL ZA 2017. GODINU

Prijedlog.pdf

 

Subvencija za umjetno osjemenjivanje krava i nazimica

E-mail Ispis

Općina Josipdol i ove godine temeljem Programa prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje vrši isplatu subvencije za umjetno osjemenjivanje goveda u 20 16. godini.

Temeljem navedenog molimo Vas da popunite "Obrazac Zahtjeva za isplatu potpore za umjetno osjemenjivanje goveda u 2016. godini" i dostavite ga uz original račune za umjetno osjemenjivanje krava i nazimica najkasnije do 18. prosinca 2016. godine u Općinu Josipdol. Uz zahtjev je obavezno dostaviti presliku osobne iskaznice i presliku karetice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća i obrazloženja možete kontaktirati Općinu Josipdol na kontakt brojeve: 581-298, 581-633 , 581-305.

obavijest.pdf

 

Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš i Nacrtu prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije

E-mail Ispis

OBAVIJEST

o provođenju javne rasprave o
Strateškoj studiji o utjecaju Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš
i Nacrtu prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije

Obavijest.pdf

Zahtjev za mišljenje.pdf

Poveznica na stranice Karlovačke županije (link)

 

OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O STARTEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ CILJANIH IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

E-mail Ispis

OBAVIJEST O
PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O
STARTEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ CILJANIH IV. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

Javno izlaganje o Prijedlogu Ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Ciljanih IV. Izmjena i dopuna PPKŽ održati će se u Josipdolu, Ogulinska 12, dana 08. studenog 2016. godine u 10.00 sati.

Obavijest.pdf

STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ CILJANIH IV IZMJENA I DOPUNA PPKŽ

Obrazac

CILJANE IV IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Obrazac

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 73

Općina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poveznice

 

VOJNA POVIJESNA KARTA

 

.tif slikovna datoteka (49MB)