Josipdolski portal

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Općina Josipdol

HBOR INFO DAN U HGK – ŽUPANIJSKOJ KOMORI KARLOVAC

E-mail Ispis

Poštovani,

Obavještavamo Vas o sljedećem INFO DANU HBOR-a koji će se održati u četvrtak, 5. 5. 2016. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Karlovac s početkom u 10,00 sati.

Ukoliko ste zainteresirani obaviti stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugim aktivnostima putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u obliku individualnih razgovora s mr. sc. Draženkom Draženović Kostelac, voditeljicom područnog ureda HBOR-a za Liku, ispunite prijavni obrazac u privitku ili nas kontaktirajte na raspoložive kontakt podatke iz prijavnog obrasca, odnosno na telefon 047/612 111 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Nakon prijave, bit ćete obaviješteni o terminu za razgovor. Predviđeno vrijeme individualnog razgovora za svakog poduzetnika je 30 minuta u razdoblju od 10,00 do 15,00 sati.

Veselimo se Vašem dolasku!

S poštovanjem,

 

Predsjednik:

dr. sc. Zlatko Kuzman, v.r.

 

Prijava.doc

 

Obavijest o dodijeli zaštitnih sredstava za sprečavanje štete od divljači

E-mail Ispis

OBAVIJEST

26. 04. 2016.

Temeljem zakona o lovstvu (članak 76, stavak 3), obavještavamo Vas da LD "Vepar" - Josipdol na Vaš zahtijev vrši besplatnu raspodijelu odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, a

u svrhu sprečavanja nastanka šteta na poljoprivrednim usijevima od strane divljači, u lovištima kojima gospodari LD "Vepar", Josipdol - IV/1 -"Babina gora" i IV/136 -"Trojvrh".

Za sve informacije obratite se prema mjestu stanovanja:

1. Mladen Juričić, Lug 273, Oštarije, 099/5956912 - (područje Trojvrha,

· Cerovnika,Vojnovca) -

2. Ivica Ševrović, Skradnik 2, 099/4108379 - (područje Skradnika, Oštarija, Josipdola,

Carevog polja)

3. Ivica Rebrović, Kamenica, 099/2124253 - (područje Kamenice i Tržića)

 

LD "Vepar" - Josipdol

Dopis.pdf

 

 

Obavijest o agrotehničkim mjerama i održavanju poljoprivrednih rudina

E-mail Ispis

OBAVIJEST

Obavještavaju se stanovnici sa područja Općine Josipdol da je Općinskog vijeće Općine Josipdol donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Josipdol sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine" broj: 39/ 13, 48/ 15) i Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine" broj: 92/ 1 O).

Odluka o agrotehničkim mjerama općine Josipdol objavljena je u „Glasniku Karlovačke Županije" broj: 12 od I. travnja 2016. godine, a primjenjuje se od 8. travnja 2016. godine.

Predmetnom odlukom propisane su minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanja biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje biljnih ostataka, održavanje razine organske tvari u tlu, održavanje sturkture tla i zaštite od erozije kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivredog zemljišta, mjere zaštite od požara, nadazor i kaznene odredbe.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike poljoprivredog zemljišta sa područja općine Josipdol da održavaju poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu na način;

-da redovito kose travu,

-da krče višegodišnje raslinje (pogotovo u blizini međa kako ne bi došlo do ometanja susjednih parcela),

-da održavaju živice i međe i redovito ih obrezuju na način da spriječe njihovo širenje na susjedno zemljište

i prerastanje živice iznad 1 m i na način da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog puta (živice

uz poljske puteve mogu se zasaditi 0,5 m od ruba puta ili mede i ne mogu biti šire od 0,5 m, a njihova

visina ne može prelaziti 1 m)

-da se zajednički brinu o održavanju poljskih puteva  kako ne bi ometali provođenje agrotehničkih

mjera i prolazak vatrogasnih vozila ( nasipavati oštećene dijelove puta, čistiti i održavati odvodne kanale

i propuste, sprečavati širenje živice uz putove, sjeći stabla ili grane koje otežavaju korištenje puta,

sprečavati nepravilno korištenje puta).

Radi sprečavanja požara vlasnici su dužni najkasnije do I. lipnja tekuće godine provesti sve agrotehničke mjere propisane odlukom.

OBAVIJEST.pdf

 

Konstituirajuća sjednica savjeta mladih

E-mail Ispis

Dana 26. travnja 20016. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih općine Josipdol a koji su izabrani na sjednici  Općinskog vijeća 18. ožujka 2016. godine.

U Savjet mladih izabrani su :

1. Miljenko Božičević, za člana i Alen Gračanin, za zamjenika člana, kandidati NK Oštarije

2. Filip Franjković, za člana i Tea Grba, za zamjenika člana, kandidati Župnog ureda Uznesenja BDM – Gospe od čudesa Oštarije

3. Marko Rendulić, za člana i Sanja Gerić, za zamjenika člana, kandidati mladeži Hrvatske demokratske zajednice

4. Kristian Turkalj, za člana i Marija Božičević, za zamjenika člana, kandidati neformalne skupine mladih

5. Mladen Žilić, za člana i Mario Kesner, za zamjenika člana, kandidati DVD-a Oštarije


Za predsjednika Savjeta mladih izabran je Mladen Žilić, a za zamjenika predsjednika Filip Franjković.

Više...
 

Odluka o sufinanciranju prijevoza srednjoškolskih učenika

E-mail Ispis

Temeljem članka 48. Zakona o loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj: 33101, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 43. Statuta općine Josipdol („Glasnik Karlovačke

Županije"broj: 16/2013), Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza učenika srednj ih škola u razdoblju s iječanj - ožujak 2016. godine („Narodne novine"

broj: 140/2015) i Odluke Župana Karlovačke Županije, KLASA 010-01 / 16-01 /04, URBROJ: 2 133/ 1- 02/07-16-06 od 30.03.2016. Općinski načelnik Zlatko Mihaljević dana 30. ožujka 2016. godine donosi

 

Odluku
o sufinanciranju prijevoza srednjoškolskih učenika sa prebivalištem
na području Općine Josipdol

Odluka.pdf

 

Program javnih radova "RAD ZA ZAJEDNICU I SEBE"

E-mail Ispis

Općina Josipdol u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje  kroz pakte mjera “RAD ZA ZAJEDNICU I SEBE” u tijeku 2016. godine provodi Program javnih radova.

U Programu javnih radova planira se zapošljavanje 20 radnika.

Uz prijavu ( zamolbu ) je potrebno priložiti;

 

1. životopis

2. preslika osobne iskaznice

3. presliku domovnice

4. presliku svjedodžbe o završenoj školi

5. uvjerenje o nekažnjavanju

6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom mirovinskom stažu

7. izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u JLPRS (NN 86/08, 61/11)

8. potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini prijave na hrvatskom zavodu za zapošljavanje

 

Rok za prijavu: 15.04.2016. godine do 15,00 sati.

 

Osoba za kontakt: Ivanka Turkalj

RAD ZA ZAJEDNICU I SEBE .PDF

 

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 62

Općina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poveznice

 

VOJNA POVIJESNA KARTA

 

.tif slikovna datoteka (49MB)