Josipdolski portal

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Općina josipdol

Pozivnica na "Dan Dječjeg vrtića Josipdol"

E-mail Ispis

POZIVAMO VAS

na svečanost

DANA DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL

koja će se održati 28.05.2015. godine

na vrtićkom igralištu

s početkom u 18 sati.

 

Veselimo se vašem dolasku.

Djeca i djelatnici Dječjeg vrtića Josipdol.

poziv.pdf

 

Natječaj za najljepše uređenu okućnicu ili balkon

E-mail Ispis


TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE JOSIPDOL

Josipdol, 19. svibnja 2015. godine

NATJEČAJ

ZA NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU I BALKON

NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

Turistička zajednica Općine Josipdol raspisuje natječaj za najljepše uređenu okućnicu i balkon. Na natječaj spomenute objekte mogu prijaviti stanovnici općine Josipdol, bez obzira na vlasništvo.

Prijave na natječaj zajedno s fotografijama ( do tri fotografije) mogu se dostaviti osobno ili e-mailom u prostorije Turističke zajednice Općine Josipdol, Ogulinska 12, 47303 Josipdol, na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript od 30. svibnja 2015. do 06. srpnja 2015. godine.

U prijavi treba navesti za koju se kategoriju dostavlja prijava.

Stručno povjerenstvo će prijavljene objekte ocijeniti, i na temelju ukupne ocjene dodijeliti prigodne nagrade u dvije kategorije:

 

Više...
 

Obavijest o prodaji izrabvnom pogodbom

E-mail Ispis

KLASA: 320-01/12-04/45

URBROJ: 370-05-15-18

Zagreb, 11.05.2015.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 4133 (4777) u k.o. Oštarije, oranica,

površine 0,1263 ha, tržišna cijena iznosi 3.765,13 kn.

 

Više...
 

Osposobljavanje za rukovanjem motornom pilom

E-mail Ispis

O B A V I J E S T

Obavještavaju se svi zainteresirani stanovnici općine Josipdol, da će se u Općini Josipdol, a u suradnji sa  PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTEM iz Karlovca, organizirati osposobljavanje za

-          Rukovanje motornom pilom

-         Rukovanje motornom kosilicom

-         Rukovanje poljoprivrednim traktorom

-         Rukovanje viličarem.

Stručno osposbljavanje održati će se u prostorijama Općine Josipdol dana 16.  svibnja 2015. godine sa početkom u 10,00 sati.

Na dan održavanja stručnog ospobljavanja polaznici nisu u  obvezi plaćati, već tada biti dogovoreni načini i uvjeti plaćanja stručnog ospobljavanja.

Mole se svi zainteresirani stanovnici  za stručno osposobljavanje  da se prijave u Općini Josipdol na kontakt brojeve: 047-581-298, 581-633, ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ,  najksnije do 14. svibnja 2015. godine do 13,00 sati.

OPĆINA JOSIPDOL

 

 

Predstavljena poštanska marka s motivom vijadukta Modruš 1

E-mail Ispis

Predstavljena poštanska marka s motivom vijadukta Modruš 1

 

Više...
 

Javna rasprava

E-mail Ispis
Temeljem članka 48. Stavak 1. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13) Načelnik općine Josipdol Zlatko Mihaljević upućuje na javnu raspravu

INICIJATIVU I PRIJEDLOG
ZA PREIMENOVANJE „ OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL“
U
OŠ „BOJNIK MILAN TURKALJ“

bojnik Milan Turkalj1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti obavljuje se inicijativa za preimenovanje OŠ Josipdol u OŠ „Bojnik Milan Turkalj“.
2. Javnost i zaniteresirana javnost u postupku savjetovanja može sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi u pisanom obliku.
3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 24. travnja 2015. do 24. svibnja 2015. godine, Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili običnom poštom na adresu; Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.
4. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na svojim internetskim stranicama
OBRAZLOŽENJE
Udruta ratnih veterana 2. gardijske brigade „Gromovi“ uputila je Općini Josipdol pisani prijedlog za preimenovanje OŠ Josipdol u OŠ „Bojnik Milan Turkalj“.
Više...
 

Promocija poštanske marke sa motivom vijadukta Modruš1

E-mail Ispis
Članovi Hrvatskog Filatelističkog Društva Karlovac
i Općina  Josipdol
pozivaju Vas
na

PROMOCIJU POŠTANSKE MARKE S MOTIVOM
VIJADUKTA MODRUŠ 1

u Osnovnu školu Josipdol
koja će se održati dana
29.travnja. 2015. godine
s početkom u 11 sati.
 

Objava Javne rasprave

E-mail Ispis
Temeljem članka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/2013) , članka 38. Statuta općine Josipdol («Glasnik Karlovačke županije» broj: 16/2013) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst) Općinski Načelnik dana 20. travnja 2015. godine

OBJAVLJUJE
NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti obavljuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom na području Općine Josipdol.
2. Javnost i zaniteresirana javnost u postupku savjetovnja o Nacrtu plana gospodarenja otpadom može sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi u pisanom obliku.
3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 21. travnja 2014. do 21. svibnja 2015. godine, Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili običnom poštom na adresu; Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.
4. Tijekom navedenog razdoblja Općina Josipdol ishoditi će prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadređnog za poslove zaštite okoliša.
5. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na svojim internetskim stranicama.
Načelnik:
Zlatko Mihaljević, ing.građ.
 

VRIJEDNA DONACIJA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE DVD-u JOSIPDOL

E-mail Ispis
ImageDana 18.04.2015. godine izvršena je svečana primo-predaja vatrogasne opreme koju je donirala Državna uprava za zaštitu i spašavanje DVD-u Josipdol. Primo-predaju su ispred DUZS-a
izvršili gosp. Zdravko Jandrlić voditelj Odjela za preventivne i planske poslove u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Karlovac, a ispred DVD-a Josipdol zapovjednik gosp. Stevo Jakšić.
U obraćanju članovima DVD-a gosp. Zdravko Jandrlić je istaknuo kako je DUZS prepoznala vrijedan rad i samoprijegornost članova DVD-a Josipdol , a sve u cilju podizanja sigurnosti građana kako općine Josipdol tako i Karlovačke županije, te da je zahvaljujući glavnom vatrogasnom zapovjedniku RH gosp. Slavku Tucakoviću ova oprema došla u DVD. Na kraju posebnu zahvalnost izrazio je članovima DVD-a Josipdol koji su bili angažirani na poplavi u Vukovarsko srijemskoj županiji.
Zapovijednik DVD-a Josipdol Stevo Jakšić zahvalio se u ime josipdolskih vatrogasaca gospodinu Zdravku Jandrliću i načelniku Zlatku Mihaljeviću na angažmanu tokom sastanka kod glavnog vatrogasnog zapovijednika RH Slavka Tucakovića, a kojem se posebno zahvaljuje jer je prepoznao vrijedan rad i potrebe DVD-a Josipdol.
Donirana oprema sastoji se od 30 vreća za poplavu, 10 vatrogasnih cijevi tipa „C“, 1 motorne pile matke STIHL, 5 pari čizama za šumske požare, 10 vatrogasnih cijevi tipa „D“, 1 komada naprtnjača V25, 5 pari rukavica za tehničke intervencije, 20 majica i 5 kombinezona za šumske požare.
Više...
 

Važna obavijest

E-mail Ispis

OBAVIJEST

o načinu postupanja s komunalnim otpadom i opremom
za postupanje
Obavještavaju se svi stanovnici Općine Josipdol da je Općina Josipdol 14. lipnja 2012. godine, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o komunalnom gospodarstvu donijela Odluku o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u  dijelu  koji  se  odnosi  na  sakupljanje  i  odvoz komunalnog  otpada.
Predmetnom odlukom propisano je;
- da su obveznici korištenja komunalne usluge sakupljanja i  odvoza komunalnog otpada SVE pravne i fizičke osobe koje su vlasnici  ili korisnici građevine i koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području općine  Josipdol
- da su svi obveznici korištenja komunalne usluge sakupljaja i odvoza komunalnog otpada obvezni prijaviti početak korištenja usluge  i  sve promjene vezane za korištenje usluge
- da su dužni komu nalni otpad od lagati iskuljučivo u posude za komunalni otpad ( zelene kante ).
Za nepoštivanje gore navedenih odredbi propisana je novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kn.
Primjetili smo da mnoga kućanstva komunalni otpad ne odlažu u za to predviđene posude već isti odlažu u vreće, te da uz posude za komunalni otpad odlažu velike količine raznog  otpada, te da komunalni otpad odlažu u posude za papir (plave kante).
Isto tako mnoga kućanstva u komunal ni otpad odlažu otpad koji ne spada u komunalni otpad ( piljevina, stako, pepo, gume, otpad nastao pri čišćenju dvorišta, otpad od životinja, autogume, otpad nastao prilikom obavljanja djelatnosti obrta) što nam stvara velike probleme  kod predaje otpada na službeno odlagalište.
Više...
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 29

Općina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
 
 Tel: 047/581-298
 047/581-633
Fax:047/581-609
 
opcina-josipdol@ka.t-com.hr

Josipdol sada

Vrijeme danas i sutra

Pronađi više o vremenu u Josipdolu, RH