l Poetna l Kontaktirajte nas l Vijesti l Linkovi l
 

Image

 

Po?etna
Sastav
Poslovnik
Statut
Sjednice
Zapisnici
Vane odluke
Nacrti i prijedlozi
Opinski naelnik
Uredovno vrijeme
Odluke
Izvjea
Javne rasprave
Izvjea
PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama
Slubenik za informiranje
Osoba za nepravilnosti
Katalog informacija
Naknade
Zahtjev za pristup-(obrazac)
Dopune i ispravci-(obrazac)
Ponovna uporaba-(zahtjev)
JAVNA NABAVA
Javna nabava
Registar ugovora
Spreavanje sukoba interesa
Postupci javne nabave
Javni natjeaji
Javni poziv
Proraun Opine Josipdol
PROSTORNI PLAN
PROSTORNI PLAN - JOSIPDOL
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Uredovno vrijeme
Slubenici
Kontakti
OBRASCI
Subvencije
IZBORI
Opinsko Izborno povjerenstvo
Kontakti
Anketa
Syndicate


  
Opina Josipdol
Promocija potanske marke sa motivom vijadukta Modru1 Ispis E-mail
Slubenik za informiranje   
etvrtak, 23 Travanj 2015
lanovi Hrvatskog Filatelistikog Društva Karlovac
i Opina  Josipdol
pozivaju Vas
na

PROMOCIJU POŠTANSKE MARKE S MOTIVOM
VIJADUKTA MODRUŠ 1

 
u Osnovnu školu Josipdol
koja e se odrati dana
29.travnja. 2015. godine
s poetkom u 11 sati. 
Image 
 
 
Vana obavijest Ispis E-mail
Slubenik za informiranje   
Petak, 17 Travanj 2015

OBAVIJEST

 
o nainu postupanja s komunalnim otpadom i opremom
za postupanje 
 
 

Obavještavaju se svi stanovnici Opine Josipdol da je Opina Josipdol 14. lipnja 2012. godine, sukladno Zakonu o odrivom gospodarenju otpadom i Zakonu o komunalnom gospodarstvu donijela Odluku o obvezatnom korištenju komunalne usluge odravanja istoe u  dijelu  koji  se  odnosi  na  sakupljanje  i  odvoz komunalnog  otpada.
Predmetnom odlukom propisano je;
- da su obveznici korištenja komunalne usluge sakupljanja i  odvoza komunalnog otpada SVE pravne i fizike osobe koje su vlasnici  ili korisnici graevine i koje obavljaju gospodarsku djelatnost na podruju opine  Josipdol
- da su svi obveznici korištenja komunalne usluge sakupljaja i odvoza komunalnog otpada obvezni prijaviti poetak korištenja usluge  i  sve promjene vezane za korištenje usluge
- da su duni komu nalni otpad od lagati iskuljuivo u posude za komunalni otpad ( zelene kante ).
Za nepoštivanje gore navedenih odredbi propisana je novana kazna u iznosu od 1.000,00 kn.
Primjetili smo da mnoga kuanstva komunalni otpad ne odlau u za to predviene posude ve isti odlau u vree, te da uz posude za komunalni otpad odlau velike koliine raznog  otpada, te da komunalni otpad odlau u posude za papir (plave kante).
Isto tako mnoga kuanstva u komunal ni otpad odlau otpad koji ne spada u komunalni otpad ( piljevina, stako, pepo, gume, otpad nastao pri išenju dvorišta, otpad od ivotinja, autogume, otpad nastao prilikom obavljanja djelatnosti obrta) što nam stvara velike probleme  kod predaje otpada na slubeno odlagalište.


Opirnije...
 
Uskrsna estitka Ispis E-mail
Opinski naelnik Zlatko Mihaljevi   
Petak, 03 Travanj 2015
Image
Najvei kršanski blagdan, Uskrs je pred nama, blagdan koji nam govori o radosti kojoj prethodi puno patnje, iskušenja i praštanja. 
Neka nas Uskrs potakne na meusobno razumijevanje, solidarnost i toleranciju kako bi lakše izdrali ovu prisutnu krizu te neka nam da snagu i probudi vjeru u bolju i svjetliju budunost. 
elim Vam da najvei kršanski blagdan proslavite u zadovoljstvu, blagostanju i uzajamnom poštovanju, dijelei radost Uskrsnua u obiteljima i sa svojim najbliima.
U ime djelatnika opine Josipdol, opinskog vijea i svoje osobno, svim vjernicima od srca elim sretne i blagoslovljene uskrsne blagdane.
 
Naelnik Zlatko Mihaljevi 
 
 
Natjeaj za zaposlenje na poslovima javnih radova u Opini Josipdol Ispis E-mail
Slubenik za informiranje   
Petak, 20 Oujak 2015
OBAVIJEST


Obavještavaju se stanovnici  Opine Josipdol da Opina Josipdol u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ispostava Ogulin u 2015.
godini provodi program Javnih radova .
U programu Javnih radova biti e zaposleno 25 radnika. Pisane zamolbe podnose se u Opinu Josipdol  do 27.03.2015. godine.
Uz pisanu zamolbu potrebno je priloiti
- ivotopis
- presliku svjedobe
- presliku osobne iskaznice
- uvjerenje o nekanjavanju
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u Opinu Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol, slubenica Ivanka Turkalj, 047/581-298, 581-633, 581-305.

http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

 

 
Sudjelovanje javnosti u radu Opinskog Vijea Ispis E-mail
Slubenik za informiranje   
Nedjelja, 15 Oujak 2015

OBAVIJEST 


Stanovnici  koji imaju prebivalište na podruju Opine Josipdol mogu biti nazoni sjednicama Opinskog vijea ne ometajui njihov rad, osim u sluajevima predvienim Poslovnikom, kada je javnost ukljuena. Na sjednicama Opinskog vijea mogu prisustvovati zainteresirane osobe – stanovnici u broju koji ne ometa normalan rad  Opinskog vijea - 5 osoba.  
Osobe (stanovnici ) koji ele prisustvovati sjednicama Opinskog vijea dune su svoju namjeru o tome prijaviti predsjedniku Opinskog vijea najkasnije dva (2) dana prije odravanja sjednice na e-mail: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript ili broj faksa: 047-581-609. 
Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici Opinskog vijea iskae vei broj osoba od tehnikih mogunosti za normalan rad, predsjednik Opinskog vijea e odrediti osobe koje e prisustvovati sjednici vodei rauna o redoslijedu podnesene prijave. 
 
Zahtjev moete skinuti u rubrici:  
  • Opinsko vijee - 
                                       Sjednice - 
                                                        Sudjelovanje javnosti 
 
 
Biskup Mile Bogovi u posjetu Opini Josipdol Ispis E-mail
Opina Josipdol   
Srijeda, 11 Oujak 2015

ImageDana 09.03.2015. godine gospiko-senjski biskup Mile Bogovi u pratnji josipdolskog upnika Petra Šporia posjetio je Opinu Josipdol tokom svoje redovite vizitacije naše upe i cijelog ogulinskog dekanata. Opinski Naelnik Zlatko Mihaljevi i biskup razgovarali su o socijalnom stanju na podruju Opine Josipdol kao i o mogunostima zapošljavanja. Dogovorili su nastavak pomoi Opine Josipdol oko sanacije sakralnih objekata.  Biskupa se posebno dojmilo novo ureenje i organizacija opinske arhive te je pohvalio nastojanja o ouvanju svjedoanstava prošlost iz našega kraja.

 

 

Opirnije...
 
Obraanje naelnika Opine Josipdol sumjetanima Ispis E-mail
Opinski naelnik Zlatko Mihaljevi , ing.gra.   
Utorak, 10 Veljaa 2015

Poštovani sumještani,


Image
Opinski naelnik Zlatko Mihaljevi
U sklopu podjele  godišnjih rauna za odvoz komunalnog otpada, komunalne naknade i grobne naknade, te ostalih obveza prema opini Josipdol i svakodnevnih novih mjera u preznoj politici koje je propisala drava imam potrebu  za kratko obrazloenje i upoznavanje Vas sa našim planom i nainom funkcioniranja u ovoj godini.
Unato svemu i najavama uvoenja novih mjera i porezne politike i dodatnog optereenja opina i gradova, odnosno naših graana od strane drave, pokušali smo maksimalno racionaliziranje rashoda opine i nismo pristupili kod donošenja Prorauna za 2015. godinu podizanju cijena naših komunalnih usluga i uvoenju  prireza našim sumještanima, te  ostavili to kao zadnje rješenje u ouvanju  mogunosti daljnjeg funkcioniranja i rješavanja zakonom propisanih osnovnih potreba naše Opine.

 

Opirnije...
 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedea » Kraj »»

Stranice 1 - 13 od 133


  
Opina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
 
 Tel: 047/581-298
 047/581-633
Fax:047/581-609
 
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Zabava
Povijest
Informacije
Kultura i obiaji
kolstvo
Sport
Udruge
Gospodarstvo
Vatrogasci
Zdravstvo
Vremenska prognoza
Vijesti
Linkovi
Knjiga gostiju
Fotoalbum
Videoalbum
Download
Josipdol sada
Poslovni subjekti
Dodaj upis
Trai

Zadnje dodani subjekti
  • 1  » »  HRK  HRK   7.4110
ECB :: 2017-07-21
  • 1$  » »  HRK  HRK   6.3657
ECB :: 2017-07-21
Arhiva

RSS vijesti

http://josipdol.hr, Powered by Joomla and Modifed by TrgoNet web hosting